Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

Byggeriet skrider frem på VUC, Roskilde

ELINDCO Byggefirma udfører i hovedentreprise for VUC, Roskilde en nybygning til undervisningsformål, i alt 1.114 m2 fordelt på 2 ½ etager.

Byggeriet skrider godt frem, og der er rejsegilde fredag d. 31. marts 2017.

Overordnet set er huset konstrueret med et fundament på 62 stålpæle og herpå en bærende stålkonstruktion i 2 etager og in-situ støbte stabiliserende betonvægge.

Byggeriet har en del tømrerarbejde, blandt andet en stor tagkonstruktion. Vores kvistleverandør gik konkurs sidst i 2016 og vi har derfor valgt at etablere de i alt 10 meget store kviste direkte på pladsen. Hertil kommer, at husets tag skal bygges sammen med eksisterende tagkonstruktion i tilstødende bygninger.

Til uge 19 forventes tagkonstruktion og facadearbejder inkl. murværk at være afsluttet. Herefter isættes alu-partierne, alt imens der arbejdes med de indvendige arbejder.

I uge 28 skal byggesagen stå færdig, således at bygningen kan tages i brug ved skolestart efter sommerferien.

Du kan læse mere om selve indretningen af bygningen samt se illustrationer af det færdige byggeri i en artikel fra DAGBLADET, Roskilde (sn.dk) udgivet d. 15. marts 2017.

Artiklen kan ses her.