Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

ELINDCO deltager i udbudsrunde Campus Roskilde - Totalentreprise

Det nye Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde på adressen Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde skal samle de nuværende aktiviteter fra forskellige adresser i Roskilde på kun 1 adresse i et synligt, identitetsskabende, spændende og inspirerende campusmiljø.

ELINDCO Byggefirma A/S deltager i udbudsrunden om totalentreprisen, som skal afleveres slut februar 2016.

Det samlede projekt omfatter renovering af dele af den eksisterende bygningsmasse samt nybyggeri. De renoverede bygninger skal bl.a. omfatte kemiske og biologiske laboratorier, pilot- og procesrum samt undervisningslokaler og administration. Nybyggeriet forventes bl.a. at omfatte undervisningslokaler, kantine, produktionskøkken og administration. Eksisterende bygninger, der ikke renoveres, nedrives som en del af projektet.

Byggeriets samlede arealomfang udgør ca. 10.000 m2 hvoraf ca. 4.000 m2 er nybyggeri. Projektet omfatter endvidere en bearbejdning af udearealerne under hensyntagen til en masterplan, som EASJ foranlediger udarbejdet i eget regi.

Opgaven udbydes på baggrund af bl.a. et byggeprogram, idet der dog for 2 af de eksisterende bygninger er udarbejdet indretningsskitser.

Totalentreprenøren skal i forbindelse med tilbuddet udarbejde skitseforslag for nybyggeriet samt indretning af en eksisterende bygning. Efter aftaleindgåelse skal alle bygninger bearbejdes i den videre færdigprojektering frem til hovedprojekt.

EASJ Campus Roskilde tilbyder i dag en række videregående uddannelser inden for markedsføring, IT og fødevaretekniske områder. Campus Roskilde omfattede i oktober 2014 ca. 1.250 fuldtidsstuderende, ca. 300 deltidsstuderende og ca. 1.000 årlige kursister på efter- og videreuddannelser.

Campus Roskilde tilbyder professionsbacheloruddannelserne:

PBA International handel og markedsføring, PBA Webudvikling, erhvervsakademiuddannelserne AK Datamatiker, AK Markedsføringsøkonom, AK Fødevareteknolog, AK Ernæringsteknolog, AK Procesteknolog, AK Laborant samt akademiuddannelser AU inden for Ledelse, International handel og markedsføring, Kommunikation og formidling, Økonomi og ressourcestyring, Finansiel rådgivning, Informationsteknologi, Innovation, produkt og produktion, Laboratorie- og bioteknologi, Hygiejne og rengøringsteknologi samt Ernæringsteknologi.

Derudover tilbydes kurser i Analyse- og apparatteknik, Bio- og genteknologi, Fødevare- og fødevareteknologi, Kvalitet, GLP og GMP, Proces og procesteknologi samt Mikrobiologi, kemi og statistik.