Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

ELINDCO hjælper med at forbedre indeklimaet i to Københavnske skoler

ELINDCO har vundet en helhedsrenovering af to skoler i København, Den Classenske Legatskole og Randersgade Skole, som udføres i hovedentreprise. Netop skolerenoveringer er et af vores kerneområder, som vi hele tiden udvikler:

”Det er rart, at vi kan fortsætte vores skoleopgaver for kommunen”, siger administrerende direktør Steen Justesen. Han forklarer:

”Vi vil gerne bidrage ti,l at de københavnske børn får en hverdag i moderne skoler med godt indeklima, for det har stor betydning for indlæringen. Men der er mange hensyn at tage ved begge skolerenoveringer. Vi bibringer blandt andet erfaring med at arbejde i et område med naboer tæt på og omfattende trafik i området. Det kræver god kommunikation med alle parter, og er noget vi har erfaring med fra blandt andet Christianshavns skole, som lige nu er i fuld gang”.

To skoler – ét projekt

Kontraktsummen er 72,5 millioner for begge skoler, der udgør ét samlet projekt. Vi er allerede startet på den Classenske Legatskole, hvor eleverne er flyttet ud på Bispebjerg skole. Her vil de være indtil renoveringen af Den Classenske Legatskole er gennemført i sommeren 2018.

Dernæst flytter Randersgade skoles elever ud på Bispebjerg skole og bliver der ind til renoveringen slutter i 2019.

For Den Classenske Legatskole dækker renoveringen at vi:

  • Sikrer skolens indeklima ved at etablere klimaanlæg og akustikregulering
  • Opgraderer forældede og ulovlige EL-installationer
  • Gør skolen fuldt tilgængelig ved at etablere en elevator ved skolens gavl
  • Anlægger en ny varmecentral og opgraderer varmesystemet ved at omlægge til fjernvarme
  • Moderniserer undervisnings- og faglokaler og arbejds- opholds- og udearealer

Byggepladsen på Den Classenske Legatskole er etableret, og vi er i fuld gang med nedrivningsarbejdet.

 

Classenske Legatskole Classenske 2