Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

Elindco opstarter byggeriet på Metropol i København

Elindco har vundet et stort ombygningsprojekt på Professionshøjskolen Metropol i København.

Elindco er hovedentreprenør på opgaven, og det er Metropols bygninger i Sigurdsgade på Nørrebro der står over for en gennemgribende ombygning og renovering.

Formålet med projektet er at højne studiemiljøet ved at skabe bedre rammer for både undervisning, forskning, praktiske øvelser og socialt samvær for studerende og ansatte. Dette involverer blandt andet en udvidelse af de eksisterende bygninger, således at der kan blive plads til 900 studerende fra Metropols Ernærings- og Sundhedsuddannelser, der i dag har til huse i den tidligere “Suhrs Husholdningsskole” i København K.

Tidsplanen for projektet er stram, og som hovedentreprenør på opgaven har Elindco påbegyndt bygningsarbejdet allerede i uge 7. Arbejdet udføres i etaper og fokuseres til tre bygninger:

Bygning A renoveres og der indrettes nye laboratorier til procesteknolog- og laborantuddannelsen.

Bygning F totalrenoveres, og der etableres Professionernes Praksishus med sengestuer og simulationsrum, der giver studerende fra sundhedsuddannelserne mulighed for mere praktisk erfaring.

Sidst men ikke mindst udvides bygning B med en ny tilbygning i fire etager i forlængelse af den eksisterende kantine. Bygningen skal fungere som Sigurdsgades nye samlingssted og der indrettes derfor flere spisepladser og nye studieområder. Elindco bygger også fagkøkkener til ernæringsuddannelserne og nye laboratorier til bioanalytikeruddannelsen.

Alt i alt skal Elindco ombygge 8.300 m2 og udbygge med 3.300 m2. 

Projektet udføres i samarbejde med Kant Arkitekter og OBH Rådgivende Ingeniører, og efter planen vil det nye Metropol står færdigt ultimo 2016.

 

Metropol