Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

ELINDCO skal byde på renovering af Københavns Politigård

Københavns Politigård står foran en større genopretning og renovering. ELINDCO er indbudt til at give pris på dette anderledes projekt, der skal udføres i hovedentreprise.

Københavns Politigård blev bygget i perioden 1921-1924 og blev opført netop til brug for Københavns Politi, der stadig den dag i dag har hovedkontor her. Bygningen fremstår i nogenlunde original stand med pudset murværk med gennemgående facade- og gesimsbånd. I den indre runde gård er facaderne beklædt med Faxe kalksten. Vinduerne i træ.

Bygningen blev fredet tilbage i 1995 og på trods af det ellers fremsynede og solide bygningsværk som Københavns Politigård udgør, er der nu behov for en byggeteknisk opdatering og energirenovering, således at huset fortsat kan danne ramme om en moderne arbejdsplads.

ELINDCO ser frem til at byde på denne interessante byggeopgave, der på grund af bygningens natur og fredning sætter krav til at genskabe og bevare den originale stil og konstruktion.

Politigården har et bruttoareal på 41.946 km2 fordelt på i alt syv etager – 2 kælderetager, 4 kontoretager samt 1 loft/tekniketage.
Projektet kommer blandt andet til at omfatte energiforbedringer i form af eksempelvis udskiftning af radiatorer samt udskiftning af glas i vinduerne til energiglas. Der udover skal der også udføres en indvendig og udvendig istandsættelse.