Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

ELINDCO udvider hovedkontoret

For at sikre den fortsatte vækst i ELINDCO – både personale- og opgavemæssigt – udvider vi vores hovedkontor i Jyllinge.

Projektet omfatter mere konkret en tilbygning til den ene af de to eksisterende kontorbygninger. Derudover sammenkobles bygningerne, der indtil nu har været adskilt af gårdsplads, så alle medarbejdere kommer til at side under ”samme tag”. Alt i alt bliver der med udvidelsen etableret 11 nye kontorpladser, nyt stort møde- og repræsentationslokale samt køkken og toilet. 

Projektet er blevet til i samarbejde med arkitektvirksomheden Sweco og ingeniørvirksomheden S. E. Brockhuus. ELINDCOs tømrer- og snedkersvende står selv for en stor del af arbejdet med tilbygningen. De resterende arbejder udføres af en håndfuld af de virksomheder, som vi benytter os af, når vi udfører andre byggeopgaver. 

Siden 1972 har Rådalsgård været ELINDCOs hovedkontor. Det var grundlæggerne Erik og Lise Lind der købte gården, og satte hovedhuset og de to gamle staldbygninger i stand og indrettede til kontorer. I 2002 blev den ene bygning udbygget med en længe på 125 m2 til reception og administrationskontor, og i 2004 blev den anden udvidet en smule bag til, hvor det det gamle havnehus lå. Men nu er det altså tid til forandringer igen.

Alt i alt udvides der nu med ca. 220 m2, og vi forventer at indvie de nye lokaler i efteråret.

Tilbygning 1

Tilbygning 2

Tilbygning 3