Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

Hospiceudvidelse indviet

I efteråret 2013 påbegyndte ELINDCO udvidelsen af Hospice Sjælland, der ligger i Trekroner ved Roskilde. I januar måned var tilbygningen klar til indflytning, og i går – mandag d. 24. februar 2014 – blev udvidelsen så officielt indviet ved en reception på stedet.

Receptionen blev holdt i den nye tilbygning, hvis ovenlysvinduer og glaspartier dannede en lys og venlig ramme om arrangementet, hvor Hospice Sjællands bestyrelsesformand, Roskildes Viceborgmester og formanden for støtteforeningen holdt tale.

Udbygningen af det eksisterende hospice blev en realitet efter, at Hospice Sjællands bestyrelse fik bevilliget midler af Regionen til at udvide faciliteterne fra 12 til 16 hospicepladser. Efterspørgslen efter hospicepladser er stor; fra 2010 til 2012 steg antallet af ansøgninger med ca. 38 procent. De fire nye hospicepladser falder derfor på et tørt sted og gør det nu i endnu højere grad muligt at imødekomme borgernes ønsker om et fredfyldt og omsorgsfuldt sted at tilbringe den sidste tid.

ELINDCO har været hovedentreprenør på udbygningsprojektet, hvor ca. 100 m2 af den oprindelige bygning blev revet ned inden opførelsen af den nye tilbygning på 600 m2 med fire nye boliger, personale/møderum med køkken og mobil foldevæg samt omklædningsfaciliteter. Boligerne har også fået eget bad/toilet, køkken, stue, sengeplads og udgang til terrasse.

ELINDCO har anvendt de samme materialer, som den eksisterende bygning har, således at tilbygningen visuelt er fint koblet til det eksisterende byggeri – dvs. mørke Swiss Pearl facadeplader og gule mursten. Der er også blevet etableret samme ovenlys i det brede gangareal, udført som saddeltagsløsning med tagpapdækning.

ELINDCO har gennemført udbygningsprojektet i tæt samarbejde med brugere og personale, der under hele byggeprocessen har haft deres daglige gang på stedet.  

Sag -593-3 Sag -593-1
Sag -593-2 Sag -593-4
Sag -593-6 Sag -593-7