Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

Omtale af Skolen på Duevej

ELINDCO opfører for Frederiksberg Kommune en tilbygning på 1.150 m2 brutto i tre etager. Tilbygningen skal indeholde fire basislokaler, en multisal, personalefaciliteter samt toiletter, servicefaciliteter, teknikrum og fordelingsarealer med elevatorer og trapper. Basislokalerne skal hver kunne rumme 28 elever.

Tilbygningen opføres i tre etager og opføres iht. BR2010 samt Frederiksberg Kommunes Tjekliste for miljø og energi i nyt byggeri. Tilbygningen er omfattet af et pilotprojekt for DGNB i samarbejde med Green Building Council, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Skolen på Duevej bliver den første folkeskole, som får en DGNB-certificering.

For netop den nye tilbygning er der ekstra fokus på grønne rammer og et sundt indeklima, og i Dagens Byggeri d. 3. maj 2017 er der omtalt leverancen af cirka 1.000 kvadratmeter akustiklofter fra Troldtekt. Artiklen kan ses her.