Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind

Nøgletal

Vores økonomi har altid hvilet på gennemtænkte dispositioner. Som stor entreprenørvirksomhed løser vi komplicerede opgaver, men vi påtager os kun projekter, hvor vi er sikre på at kunne løse opgaven med et optimalt resultat. Dette gælder både byggeriets kvalitet og den økonomi, der er forbundet med opgaven.

Målet om at kunne indfri enhver fordring ved forfald nås gennem en konstant god likviditet og investeringer i let omsættelige papirer.

Det er vores politik at fastholde selvfinansiering som et bærende element, og vi er således særdeles varsomme med fremmed kapital. I de tilfælde, hvor fremmed kapital er uundgåelig, må kapitalen ikke medføre indskrænkninger i vores handlefrihed.

 

TDKK 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
Nettoomsætning 602.749 495.477 474.909 313.515
Bruttofortjeneste 47.320 44.001 53.672 18.250
Resultat før finansielle poster 33.391 32.570 42.340 8.297
Finansielle poster 1.225 1.477 872 937
Årets resultat før skat 34.616 34.047 43.212 9.234
Årets resultat 26.940 26.504 33.622 5.313
Årets pengestrøm 5.661 -6.104 31.209 -27.666
Egenkapital, ultimo 76.940 61.504 53.622 25.313
Samlede aktiver 181.157 204.988 146.883 80.820
Årets investeringer -5.539 3.090 738 1.480
Antal medarbejdere 156 133 129 120
Bruttomargin 7,9 8,9 11,3 5,8
Overskudsgrad 5,5 6,6 8,9 2,6
Afkastningsgrad 18,4 15,9 28,8 10,3
Likviditetsgrad 190,2 146,8 169,6 132,4
Soliditetsgrad 42,5 30,0 36,5 31,3
Egenkapitalens forrentning 38,9 46,0 85,2 19,7