Forside  |  Kontakt  |  Sitemap

Skolen på Duevej

Sagsnavn Skolen på Duevej

658 Skolen På Duevej

Sagsnummer 658
Entreprise Hovedentreprise
Entreprisesum 30,0 mio. kr.
Bygherre Frederiksberg Kommune
Byggeperiode Juni 2016 - oktober 2017
Arkitekt AART Architects
Ingeniør Orbicon A/S
Beliggenhed Frederiksberg
Egenproduktion 2,0 mio. kr.
Bruttoareal 1150 m2
Illustration AART Architects

Byggesagen omfatter tilbygning til og ombygning af ejendommen Duevej 63, 2000 Frederiksberg med tilhørende udearealer.

Eksisterende bygninger og skolegård er fredet.

Der skal opføres en tilbygning på 1.150 m2 brutto i tre etager. Tilbygningen skal indeholde fire basislokaler, en multisal, personalefaciliteter samt toiletter, servicefaciliteter, teknikrum og fordelingsarealer med elevatorer og trapper. Basislokalerne skal hver kunne rumme 28 elever.

Tilbygningen opføres i tre etager og opføres iht. BR2010 samt Frederiksberg Kommunes Tjekliste for miljø og energi i nyt byggeri. Tilbygningen er omfattet af et pilotprojekt for DGNB i samarbejde med Green Building Council, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Pilotprojektet betyder, at der stilles særlige krav til bygningens bæredygtighed, sociale forhold og økonomi, samt til den tekniske kvalitet. Skolen på Duevej bliver den første folkeskole, som får en DGNB-certificering.

Tilbygningen bygges fysisk sammen med den eksisterende SFO-bygning. I den eksisterende hovedbygning omdisponeres eksisterende lokaler. Fysiklokale i hovedbygningen flyttes fra stueniveau til tagetage. Tidligere fysik samt natur- og tekniklokaler ombygges til basislokaler.

Der gennemføres desuden et skolegårdsprojekt, der indeholder klimatilpasning og tiltag for aktiviteter i den samlede skolegård.

Projektet omfatter tilbygning og ombygning af eksisterende bygning i overensstemmelse med BR2010 samt omdisponering og renovering af udearealer.