• image
  • image
  • image

Duegården

Renovering af klimaskærm på beboelsesejendom på Frederiksberg

Hvad bygger vi?
Byggesagen omfatter partiel renovering af klimaskærm af facade beliggende på Godthåbsvej 74, samt gård- og gadefacade på Duevej 4-28. Entreprisegrænsen går fra tagflade over 1.sal til tagflade over 5.sal. Arbejdet omfatter udskiftning af vinduer, altandøre, blændstykker og sålbænke. Herudover arbejder med eksisterende radiatorer samt vinduesplader. Da der var tale om store, tunge vindueselementer – flere med en vægt på over 200 kg. – anvendte ELINDCO klasse 5 stillads og elementerne måtte kranes med sugekop ind over altanværnet – dette stillede store krav til arbejdsmiljø og sikkerhed for både udførende og beboere.

Tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune og beboere
Byggesagen foregik på en meget smal skolevej i et tæt befærdet område, og ELINDCO måtte i tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune og beredskab lukke vejen ved leverancer. Stram tidsstyring, koordinering og leveranceplaner var derfor vigtige styringsredskaber og en forudsætning for projektets gennemførelse, da der skulle tages hensyn til skolebørn, parkerede biler i begge vejsider samt beboerne, som var i deres lejligheder under hele byggesagen.

  • Kunde: Akelius
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 22,2 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Werk Arkitekter
  • Beliggenhed: Frederiksberg
  • Omfang: 1.600 vinduer
  • Byggeperiode: December 2019 – september 2020