• image
  • image
  • image

FULGSANGSPARK

Etablering af et sikkert og sundt indeklima samt genopretning af klimaskærm i 144 boliger

Hvad bygger vi?
ELINDCO står i øjeblikket i spidsen for helheds­renovering af Fuglsangpark, der er en stor afdeling i ”Den Blå By” i Farum. Afdelingen er opført i årene 1982-84 og er opdelt i tre andels­foreninger og en leje­afdeling. Afdelingen huser 144 boliger og har et samlet areal på 40.727 m2.

Vores opgave er bl.a. at genoprette klima­skærmen, herunder udskifte asbest­holdige tag- og facade­plader, lave ny isolering samt renovere og udskifte trapper og ­altangange. Derudover skal vi sikre et sundt inde­klima ved at etablere en ny tidssvarende venti­lation i alle boliger.

Renoveringen skal udføres i etaper, da boligerne er beboet og derfor skal være tilgænge­lige i hele bygge­perioden. Arbejderne er planlagt og udføres derfor med fokus på så få gener for beboerne som muligt.

Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden.

  • Bygherre: AAB afd. 88
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 53 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Mangor & Nagel, O.J Rådgivende Ingeniører
  • Beliggenhed: Farum
  • Omfang: 40.727 m2
  • Byggeperiode: Under udførelse