• image
 • image
 • image
 • image
 • image

Gudekvarteret og Klyngen

Realisering af tidssvarende boliger med attraktive udearealer

Hvad byggede vi?
ELINDCO har udført renovering og ombygning af 406 boliger i Gudekvarteret og Klyngen i Hundige. Arbejderne har omfattet tre forskellige bolig­typer: Ungdoms­boliger samt familie- og tilgænge­ligheds­boliger, der er fremkommet ved sammen­lægning af flere boliger. Størrelsen på boligerne ligger på mellem 40-120 m².

Miljø­sanering og håndtering af omfattende skimmel har været en del af projektet, ligesom største­delen af boligerne har fået nye bade­værelser. Dertil kommer de tekniske installa­tioner som el, varme, VVS og ventilation. Dertil kommer renovering af facader, døre, vinduer, trapper, altaner og tag. Desuden er udendørs­arealerne opgraderet med nye fælles­arealer, trygheds­skabende foranstalt­ninger samt etablering af legepladser.

Beboersamarbejde centralt
Hovedparten af boligerne har været beboet under udførelsen, hvilket har stillet store krav til beboer­samarbejdet. Der blev opstillet en særlig bruse­kabine i boligen for at sikre bade­mulighed i egen bolig. ELINDCO har haft en beboer­koordinator tilknyttet projektet, og dialog med beboerne har været en central prioritering.

 • Bygherre: Sydkystens Boligselskab v/KAB
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 180 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Nova 5 Arkitekter, Orbicon
 • Beliggenhed: Hundige
 • Omfang: 406 boliger
 • Byggeperiode: Oktober 2018 – juni 2021