• image

Novo Nordisk OLP Måløv

Nyt produktionsanlæg til Novo Nordisk i Måløv

Hvad byggede vi?
Novo Nordisk A/S opførte tilbage i 2017 en ny fabrik til produk­tion af tabletter til behand­ling af type 2-diabetes. Bygningen er ca. 10.000 m² og inde­holder både produktion, emballage, lager og forsendelse samt fælles­bygning og kantine.

ELINDCO var stor­entreprenør på opgaven – og stod bl.a. for at etablere lette vægge i gips, gulve, lofter, gulvskinner og fodlister, indvendige døre, røg­gardiner, brand­jalousier, hurtig­porte og hejseporte, måtter, værn, vindues­plader og lysnings­paneler, akustik­paneler og fuger.

Fast track-proces
Særligt tiden var en afgørende faktor, da produk­tionen skulle igangsættes så hurtigt som muligt for at få produktet på markedet. Projektet blev derfor udført med en optimeret “fast track”-proces, hvor både design og konstruktion blev udført i parallelle forskudte faser. Det stillede ekstra­ordinære krav til koordinering, kvalitets­sikring og beslutnings­processerne. Under udførelses­perioden var byggeriet derfor dækket af et stort bygge­telt med indbyggede traver­skraner, som skulle sikre tørvejr og løfte­kapacitet igennem hele byggeriet.

Bygherre: Novo Nordisk A/S

Entrepriseform: Storentreprise

Entreprisesum: 16,8 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Rambøll A/S

Beliggenhed: Måløv

Omfang: 9.000 m²

Byggeperiode: August 2016 – november 2017