• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Osted Skole og Børnehus

Osteds nye DGNB-certificerede centrum samler skole og kultur

Hvad byggede vi?
ELINDCO har som totalentre­prenør netop stået i front for teamet, der har skabt det nye Osted Skole- og Børnehus. Et hus med skole, SFO, dag­insti­tution og moderne facili­teter til kultur- og idræts­livet. Kort sagt et nyt samlings­punkt for små og store borgere i Osted.

DGNB Guld og hjerte
Byggeriet er netop blevet afleveret og afventer en DGNB Guld-certi­ficering. Herudover er det målet også at opnå DGNB Hjerte for sundhed og velvære i Børnehuset.

Kultur, science, musik og bevægelse
Byggesagen har omfattet lige fra design og projektering til udførelse af byggeriet. Sidstnævnte har bl.a. krævet ned­rivning af ca. 2400 m2 eksis­terende bygninger, opførelse af et nyt kultur- og science­hus, et musik- og bevægelses­hus samt et nyt børne­hus med plads til 143 børn (0-6 år).

Derudover er den oprindelige hoved­bygning blevet renoveret og indrettet til admini­stration og personale, mens den eksisterende gymnastik­sal er blevet tran­sformeret til et ”Mad og science”-hus. Vi har også skabt nye uderum, legepladser og en lang række andre facili­teter i forbindelse med denne store og spændende byggesag.

Fokus for byggeriet har først og fremmest været at skabe de rette rammer for et hus, der er ”et bære­dygtigt fælles­skabende omdrejning­spunkt for leg, læring og kultur” (citat hentet fra Osted Skole- og Børnehus’ værdiprogram). Foruden gennem­tænkte arkitek­toniske over­vejelser, har byggeriet derfor også haft et særligt sigte på bl.a. valg af bygge­materialer. Kultur & Science­huset (nybyg) og Børne­huset (nybyg) er derfor konstrueret af certificerede træelementer.

Bygherre: Lejre Kommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisesum: 70 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Mangor & Nagel Arkitekter, Norconsult, Rambøll

Beliggenhed: Osted

Omfang: 6.500 m² bygninger

Byggeperiode: Maj 2021 – maj 2023