• image

Projekt Ravens

Kompleks ombygning af produktions- virksomhed.

Hvad bygger vi?
ELINDCO udfører i øjeblikket en ombygning for Chr. Hansen i Roskilde.
Projektet omhandler ombygning af et område af Bygning A, herunder ca. 95 m² tidligere frostrum og depot til tavlemøderum og kontrolrum.
Derudover skal tagkonstruktionen hæves i et tilstødende bygningsafsnit på ca. 160 m² til fremtidige fermentertanke og af ventilations-
aggregatet i et tagteknikhus skal udskiftes.

Undervejs skal der opstilles og driftes et midlertidigt ventilationsaggregat. Dertil er der følgearbejder i tilstødende lokaler/ bygningskonstruktioner og følgearbejder i forbindelse med ventilations- projektet der skal udføres. Ydermere er der i kælderen installationer der skal til- og frakobles samt om- og udbygges til de nye fermentertanke.

  • Bygherre: Chr. Hansen
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 18 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: AFRY ApS
  • Beliggenhed: Roskilde
  • Omfang: 260 m²
  • Byggeperiode: Under udførelse