Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind  |  Expandit  |  Tøjshop

Renovering og ombygning

ELINDCO har en betydelig aktivitet inden for alle typer af bygningsrenovering. Blandt de renoveringsopgaver, vi har løst, er Kirsebærhavens Skole i Valby, hvor vi som led i Københavns Kommunes genopretningsplan har haft hovedentreprisen med efterisolering af tagflader og ny tagpapbelægning, udskiftning af vinduer og døre samt efterfugning af murede facader. Et andet konkret eksempel er Amager Hospital, hvor vi har renoveret akutafdelingen og et sengeafsnit.

Renoveringsopgaver stiller særlige krav til os som entreprenørvirksomhed. Det handler om at tage hensyn til de mennesker, som skal fungere i byggeriet, mens det bliver renoveret. Det var for eksempel tilfældet på Holbæk Sygehus, hvor vi stod for ombygningen af en akutafdeling, mens den var i funktion. I andre tilfælde, som ved ombygningen af Østerport Station og Østre Skole, gælder det om at sikre, at renoveringen til fulde respekterer det eksisterende, bevaringsværdige byggeri.