Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind  |  Expandit

Arbejdsmiljø

ELINDCO er kendt for at sætte hensynet til et sikkert arbejdsmiljø meget højt. Vi har valgt at være arbejdsmiljøcertificeret og at forpligte os til et strengt regelsæt, som hvert år bliver kontrolleret af Dansk Norsk Veritas.
 
Indsatsen for et godt arbejdsmiljø er forankret i ledelsen, og det indebærer bl.a., at entreprisedirektøren og arbejdsmiljøchefen årligt gennemfører tre interne audits, hvor seks byggepladser bliver gennemgået ud fra et 20 punkts skema. Gennemgangen giver mulighed for at registrere, om de opstillede mål for arbejdsmiljø er nået. Hvert år opstiller vi fire nye arbejdsmiljømål.
 
Ved ansættelser bliver alle funktionærer undervist af arbejdsmiljøchefen, og samtlige formænd er uddannet til at undervise de timelønnede medarbejdere.
 
ELINDCO ønsker også at spille en rolle i byggebranchens arbejdsmiljøindsats. Det sker bl.a. via erfagrupper samt medlemskab af Havarigruppen under Dansk Byggeri. Arbejdet i Havarigruppen medfører, at arbejdsmiljøchefen bliver kaldt ud til arbejdsulykker i byggebranchen for at bidrage til analysearbejdet.
 
Læs mere om vores indsats for et sikkert arbejdsmiljø i Arbejdsmiljøhåndbogen.

Sikkerhedshjelm

Arbejdsmiljøskilt