Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind  |  Expandit  |  Tøjshop

FN's Verdensmål

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015.

Siden da har politikere, erhvervsliv og institutioner verden over taget arbejdshandskerne på og sat gang i en integreret indsats for at sikre social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde, så verden kan blive et bedre sted at være frem mod 2030.

I ELINDCO ønsker vi at bidrage til denne udvikling og være med til at løse de opgaver, verden står overfor.
Samtidig anerkender vi, at arbejdet med verdensmålene er et arbejde, der aldrig slutter, for vi kan altid gøre tingene bedre i bestræbelserne på en bæredygtig udvikling.

I ELINDCO har vi sat gang i en proces, der handler om, hvordan vi på en hensigtsmæssig og enkel måde arbejder målrettet og effektivt med verdensmål.

Første skridt har været en identifikation af, hvilke verdensmål, der passer til vores virksomhed – med andre ord, hvor vil det give mest mening at tage fat; hvor kan vi bidrage mest muligt?

I ELINDCO har vi valgt at arbejde med tre af de 17 verdensmål:

 

Icon -4     Icon -8   Icon -12  
Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.    


Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

  Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.  

 Hvordan arbejder vi med mål 4 hos ELINDCO?

    Hvordan arbejder vi med mål 8 hos ELINDCO?   Hvordan arbejder vi med mål 12 hos ELINDCO?  
  • Lærlingepolitik
  • Efteruddannelse
   
  • Beskyttelse af arbejdstageres rettigheder
  • Sikkert og stabilt arbejdsmiljø
 
  • Videst mulig anvendelse af bæredygtige materialer
  • Videst mulig anvendelse af genbrugsmaterialer
  • Plastindsamling på byggepladser