Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind  |  Expandit  |  Tøjshop

Nøgletal

Vores økonomi har altid hvilet på gennemtænkte dispositioner. Som stor entreprenørvirksomhed løser vi komplicerede opgaver, men vi påtager os kun projekter, hvor vi er sikre på at kunne løse opgaven med et optimalt resultat. Dette gælder både byggeriets kvalitet og den økonomi, der er forbundet med opgaven.

Målet om at kunne indfri enhver fordring ved forfald nås gennem en konstant god likviditet.

Det er vores politik at fastholde selvfinansiering som et bærende element, og vi er således særdeles varsomme med fremmed kapital. I de tilfælde, hvor fremmed kapital er uundgåelig, må kapitalen ikke medføre indskrænkninger i vores handlefrihed.

 

TDKK 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
Nettoomsætning 546.439 609.111 602.749 495.477 474.909
Bruttofortjeneste 41.175 34.818 47.320 44.001 53.672
Resultat før finansielle poster 26.590 19.827 33.391 32.570 42.340
Finansielle poster 815 580 1.225 1.477 872
Årets resultat før skat 27.404 20.406 34.616 34.047 43.212
Årets resultat 21.323 15.857 26.940 26.504 33.622
Årets pengestrøm -67.847 47.188 5.661 -6.104 31.209
Egenkapital, ultimo 71.785 65.857 76.940 61.504 53.622
Samlede aktiver 187.653 219.253 181.157 204.988 146.883
Årets investeringer 15.478 4.317 -5.539 3.090 738
Antal medarbejdere 137 146 156 133 129
Bruttomargin 7,5 5,7 7,9 8,9 11,3
Overskudsgrad 4,9 3,3 5,5 6,6 8,9
Afkastningsgrad 14,2 9,0 18,4 15,9 28,8
Likviditetsgrad 157,4 160,0 190,2 146,8 169,6
Soliditetsgrad 38,3 30,0 42,5 30,0 36,5
Egenkapitalens forrentning  31,0  22,2 38,9 46,0 85,2