Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind  |  Expandit  |  Tøjshop

Københavns Politigård

Sagsnavn Københavns Politigård

Sag -624-1

624 Politigården 3

624 Politigården 2

 

 

Sagsnummer 624
Entreprise Hovedentreprise
Entreprisesum 130 mio. kr.
Bygherre Bygningsstyrelsen
Byggeperiode Juli 2014 - dec 2017
Arkitekt Fogh & Følner Arkitektfirma A/S
Ingeniør MOE A/S
Beliggenhed København V
Egenproduktion 52,7 mio. kr.
Bruttoareal 41.946 m2

Politigården er en nyklassicistisk bygning, opført fra 1918 til 1924 til brug for Københavns Politi, der stadig den dag i dag har hovedkontor her. Den har et bruttoareal på 41.946 m2 fordelt på 7 etager, heraf 2 kældre.

Fra gadesiden udstråler bygningen en dyster højtidelighed og geometrisk strenghed med de sortgrå (nu lysere) facader og regelmæssige rækker af høje ens vinduer. Det ikke bare er – det ligner også – en politigård.

Fra 'indersiden' opløses noget af denne strenghed, med spil og leg med farver og former i to lyse gårde. Den store cirkulære gård har en diameter på 45 meter og kranses af en arkade med 44 doriske dobbeltsøjler. Alle facader i denne gård er beklædt med donaukalksten, mens den store runde gulvflade er beklædt med fliser af dansk faxekalksten. Vinduerne er kvadervinduer, inspireret af Michelangelo. Den mindre kvadratiske gård indeholder en høj niche med skulpturen 'Slangedræberen' af Einar Utzon-Frank og domineres af de lodrette linjer i otte kolossale søjler, der står i bevidst kontrast til den runde gård.

Foruden de to store gårde, er det blandt andet også 2 små gårde med ”et ovenlys” i bunden, der leder dagslyset ned til bygningens øverste kælderloft. I forbindelse med byggesagen er det nødvendigt at bygge et dæk henover ovenlyset i disse små gårde og herefter hejse et stillads ind med kran.

Indvendigt består politigården af kilometervis af gange og massevis kontorer, og man kan derfor godt blive i tvivl om, hvor man præcist befinder sig i bygningen. Igennem tiden har der sågar været ansat folk til at hjælpe, når nogen var ”blevet væk” inde i bygningen.

Da nazisterne indtog politigården under anden verdenskrig var bygningens indviklede indre med til at skåne vigtige ting fra at gå tabt, fordi tyskerne aldrig fandt dem, ligesom en del betjente redede deres liv, fordi de kendte til flere mulige veje ud.

Bygningen blev fredet tilbage i 1995 og på trods af det ellers fremsynede og solide bygningsværk som Københavns Politigård udgør, er der nu behov for en byggeteknisk opdatering og energirenovering, således at huset fortsat kan være ramme om en moderne arbejdsplads. Dette ses tydeligt, når man bevæger sig rundt i den ellers smukke bygning, der især indvendigt bærer præg af manglende vedligeholdelse.

Bygningens fredning sætter dog strenge grænser for, hvilke indgreb der må foretages, og det har derfor været ELINDCOs fornemmeste opgave at bevare og genskabe bygningens originale stil og konstruktion igennem renoveringen. Københavns Politigård er blandt andet ”født” med et naturligt ventilationssystem. Efter en tætning af bygningens klimaskærm i 2000 gik dette ventilationssystem dog i stå, men i stedet for at installere moderne teknologi med mekanisk ventilation, skal ELINDCO sørge for at bygningen igen kommer til at ”trække vejret”. Genopretningen af den naturlige ventilation indebar blandt andet, at vinduerne er gjort utætte på en kontrolleret måde. Derudover er ventilationskanalerne åbnet igen, så der bliver fri luftgennemstrømning.

Derudover bestod renoveringen af Politigården af en lang række andre opgaver. Indvendigt har ELINDCO blandt andet udskiftet kilometervis af vand- og varmerør, radiatorer og vinduer til energiglas. Derudover er renoveret blandt andet toiletrum. Udvendigt er sokler og gesimser sat i stand og der er etableret en handicapadgang.

En af ELINDCOs første store opgaver var at bygge en kontorskurby således, at bygningen kunne bevare sin funktion som politigård for alle ansatte igennem hele byggeperioden, der kom til at strække sig over 3 år. Dernæst er der foretaget en gennemgribende miljøsanering inden selve renoveringen kunne begynde, fordi det gamle isoleringsmateriale på installationer indeholdt asbest, og fordi malingen i både vægge, lofter og træværk indeholdte bly.