Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind  |  Expandit  |  Tøjshop

Duegården

Sagsnavn Duegården

Duegården

 

Sagsnummer 703
Entreprise Hovedentreprise
Entreprisesum 22,2 mio. kr.
Bygherre Akelius Duegården ApS
Byggeperiode Dec 2019 - Sept. 2020
Arkitekt  
Ingeniør  
Beliggenhed Frederiksberg
Bruttoareal  

 

Byggesagen omfatter partiel renovering af klimaskærm af facade beliggende på Godthåbsvej
74, samt gård- og gadefacade på Duevej 4-28. Entreprisegrænsen går fra tagflade over 1.sal
til tagflade over 5.sal.
Arbejdet omfatter udskiftning af vinduer, altandøre, blændstykker og sålbænke. Herudover
arbejder med eksisterende radiatorer samt vinduesplader. Arbejdet er inklusive følgearbejder
for arbejdernes fuldstændige færdiggørelse.
Entreprenør skal besigtige alle konstruktioner, og eventuelle skader som råd, svampe,
dårlige samlinger eller lignende meldes til tilsynet.
Alle nye og tilpassede eksisterende dele skal reetableres til nærmeste naturlige hjørne eller
grænse. Reetablering skal ske med materialer svarende til omkringliggende, og udføres med
overflader i kvalitet og udseende.