Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind  |  Expandit  |  Tøjshop

KKFO Akeleje

Sagsnavn KKFO Akeleje

629 KKFO Akeleje 5 

629 KKFO Akeleje 7 

629 KKFO Akeleje 9 

Sagsnummer 629
Entreprise Hovedentreprise
Entreprisesum 12,7 mio. kr.
Bygherre Københavns Ejendomme
Byggeperiode Aug. 2014 - maj 2015
Arkitekt Rønnow Arkitekter A/S
Ingeniør Oluf Jørgensen A/S
Beliggenhed Valby
Egenproduktion 2,9 mio. kr.
Bruttoareal  350 m2
Foto Jeppe Carlsen

ELINDCO Byggefirma A/S har haft hovedentreprisen på ombygning af KKFO Akeleje, hvor SFO'en er blevet udvidet fra 85 pladser til nu 185 pladser.

For at imødese det øgede pladsbehov, blev eksisterende mellembygning mellem de 2 fløje, bygning 1 og 3 nedrevet og herefter en ny tilbygning opført i to etager. Bygning 1 og 3 er opført med for- og bagmure i gule tegl og med betondæk samt indvendige skillevægge i tegl. Vinduer og døre er træmalet i en gylden farve. Taget er lagt med tagpap. Inddækninger, nedløb etc. i zink. På sydfacaden mod lysgården desuden et væksthus i glas.

Byggesagen omfattede alle bygningsarbejder forbundet med nedrivning af eksisterende bygning 2E (med undtagelse af terrændækket/dæk mod kælder samt kælder). Derudover opførelse af ny tilbygning 2, diverse tilpasninger i eksisterende bygning 1 og 3, etablering af toiletter i bygning 1 samt udvendige arbejder i lysgården mod syd samt omkring ny facade mod nord.