Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind  |  Expandit  |  Tøjshop

Klumpudbud

Sagsnavne Klumpudbud

597 Klumpudbud 1 - 1

597 Klumpudbud 1 - 2

 

 

Sagsnumre 597 og 627
Entrepriser Hovedentrepriser
Entreprisesummer 11,7 mio. kr. og 8,8 mio. kr.
Bygherre Københavns Ejendomme
Byggeperiode 2013-2014 og 2014-2015
Totalrådgiver, sag 597
Gottlieb Paludan Architects A/S
Totalrågiver, sag 627 EKJ A/S
Foto Jeppe Carlsen

I 2013 indgik ELINDCO aftale med Københavns Ejendomme om udførelsen af 16 mindre byggesager i ét samlet klumpudbud. Sagerne bestod hovedsageligt i renoveringsopgaver på institutioner på 16 forskellige adresser i Københavnsområdet. Mere konkret drejede det sig om facaderenoveringer i forskelligt omfang og vinduesrenoveringer, som i mange tilfælde endte som reelle vinduesudskiftningsopgaver.

I midten af 2014 vandt ELINDCO endnu et klumpudbud for Københavns Ejendomme. Denne gang drejede det sig om 15 renoveringssager fordelt på 12 adresser i 7 kommuner. Arbejdet på byggesagerne blev gennemført igennem godt et halv år frem til starten af 2015.

Sagerne i dette klumpudbud omhandlede 3 større tagudskiftningsopgaver og 3 mindre terræn- og belægningsopgaver foruden diverse opgaver såsom lydisolering af lofter, renovering af vinduer, miljøsanereringer, istandsættelse af trappeopgang, tagrenovering, loftisolering mv.

Hent projektet som pdf