Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind  |  Expandit  |  Tøjshop

Hvidovre Hospital

Sagsnavn Hvidovre Hospital, ombygning

635 Hvidovre Hospital

643 Medicinsk Enhed

643 Medicinsk Enhed 2 

 

 

Sagsnummer 635 + 643
Entreprise Storentreprise
Entreprisesum 29,6 mio. kr.
Bygherre Hvidovre Hospital
Byggeperiode Sag 635:Jan 2015 - aug 2016, Sag 643: aug 2015- aug 2016
Arkitekt CF Møller A/S
Ingeniør Moe A/S
Beliggenhed Hvidovre
Egenproduktion 19,1 mio. kr.
Bruttoareal 2800 m2 + 1000 m2

Sammen med CF Møller A/S og Moe A/S ingeniører har ELINDCO gennemført flere ombygningsprojekter for Hvidovre Hospital.

Sag 635 Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed

Byggesagen omhandlede ombygning af funktions- og billeddiagnostisk enhed. Der var tale om en flytterokade, hvorfor funktioner har været i drift mens andre bygges om. Området udgør ca. 2800 m², og er beliggende på Ambulatorieetagen (etage 4) samt en mindre ombygning på Serviceetagen (etage 3) samt tilhørende teknikrum, tavlerum mv.

Der var tale om en storentreprise, der omfattede gulv, maler, murer/beton, nedriver, smed, inventar samt egen arbejder, bestående af loft, vægge, døre, vinduer samt afskærmninger.

Sag 643 Medicinsk Enhed

Byggesagen omhandlede ombygninger i eksisterende sengeafsnit på Hvidovre Hospital, sengebygning 4 Nord på 1. og 2. sengeetage (etage 5 og 6). En del af sengestuerne på 1. og 2. sengeetage er ombygget til nye patientværelser, og der er etableret ny patientmodtagelse.

Patientværelser består af værelser inkl. Badeværelser og patientmodtagelse består af sekretariat, skranke, vagtrum og kopirum. Dertil kommer installationsmæssige ombygninger på ambulatorieetagen (etage 4) samt tilhørende teknikrum, tavlerum mv. Området udgør ca. 1000 m².

Storentreprisen omfattede gulv-, maler-, murer/beton-, nedrivningsarbejde samt egne arbejder bestående af loft, vægge, døre, vinduer samt diverse afskærmninger.