Forside  |  Kontakt  |  Sitemap  |  Log ind  |  Expandit  |  Tøjshop

Skolen på Duevej

Sagsnavn Skolen på Duevej

658 Skolen På Duevej 003658 Skolen På Duevej 001658 Skolen På Duevej 004658 Skolen På Duevej 005

Sagsnummer 658
Entreprise Hovedentreprise
Entreprisesum 30,0 mio. kr.
Bygherre Frederiksberg Kommune
Byggeperiode Juni 2016 - december 2017
Arkitekt AART Architects
Ingeniør Orbicon A/S
Beliggenhed Frederiksberg
Egenproduktion 2,0 mio. kr.
Bruttoareal 1150 m2
Foto Henrik Ohsten

Byggesagen omfattede tilbygning til og ombygning af ejendommen Duevej 63, 2000 Frederiksberg med tilhørende udearealer.

Eksisterende bygninger og skolegård er fredet.

Der er blevet opført en tilbygning på 1.150 m2 brutto i tre etager. Tilbygningen indeholder fire basislokaler, en multisal, personalefaciliteter samt toiletter, servicefaciliteter, teknikrum og fordelingsarealer med elevatorer og trapper. Basislokalerne kan hver rumme 28 elever.

Tilbygningen er opført i tre etager iht. BR2010 samt Frederiksberg Kommunes Tjekliste for miljø og energi i nyt byggeri. Tilbygningen var omfattet af et pilotprojekt for DGNB i samarbejde med Green Building Council, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Pilotprojektet stillede særlige krav til bygningens bæredygtighed, sociale forhold og økonomi, samt til den tekniske kvalitet. Skolen på Duevej er den første folkeskole med en DGNB-certificering.

Tilbygningen er blevet bygget fysisk sammen med den eksisterende SFO-bygning. I den eksisterende hovedbygning blev daværende lokaler omdisponeret. Fysiklokalet i hovedbygningen blev flyttet fra stueniveau til tagetage. Tidligere fysik samt natur- og tekniklokaler blev ombygget til basislokaler.

Der blev desuden gennemført et skolegårdsprojekt med klimatilpasning og tiltag for aktiviteter i den samlede skolegård.

Projektet omfattede tilbygning og ombygning af eksisterende bygning i overensstemmelse med BR2010 samt omdisponering og renovering af udearealer.