Elindco 171121 Helsingor 021_16-9
Ansvar for udvikling

Hos ELINDCO er vi bevidste om, at de valg vi træffer har en effekt der forplanter sig, og at vi har medansvar for at præge den udvikling og hverdag vi alle er en del af.

Det er et ansvar, vi tager alvorligt og som går hånd i hånd med vores værdier. Ansvarsfølelsen ligger i vores kultur og den måde vi hver dag arbejder med vores kunder og samarbejdspartnere på kontoret, på byggepladserne og i skurvognen.

Sikker på arbejdet

Vores medarbejdere skal føle sig trygge, når de går på arbejde og vide, at de kommer sikkert hjem til familie og venner. ELINDCO yder en stor indsats indenfor arbejdsmiljø, hvor vi forpligter os til et ambitiøst regelsæt, som hvert år kontrolleres af Dansk Norsk Veritas.

Vi uddanner fremtidens byggefolk

Vi uddanner fremtidens tømrersvende og byggeledere og bidrager også aktivt til, at kollegaer og medborgere får en uddannelse eller muligheden for at sadle om i enhver alder.
Vores bidrag sker bland andet gennem vores lærlingepolitik med en målsætning om, at andelen af lærlinge i ELINDCO skal udgøre ca. 10% af virksomhedens samlede antal tømrersvende.

Flere gange årligt indgår vi aftaler om praktikforløb for studerende på videregående, byggefaglige uddannelser.

Byggeriets uhensigtsmæssige påvirkning af vores miljø og klima tager vi alvorligt. Samtidig motiveres vi af de nye strømninger, metoder og materialer, som klodens forfatning tvinger os alle til at udvikle endnu mere i årene fremover. Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere tager ELINDCO aktivt del i arbejdet mod et grønnere og mere bæredygtigt byggeri.

Med uddannelse og klare målsætninger for vores indsatser indenfor klimavenligt byggeri vender vi sikkert vores bekymring til begejstring over det engagement, den vilje og den tro på, at vi kan bygge og udføre projekter i tæt samarbejde med vores kunder og byggeriets øvrige parter med de bæredygtige hensyn i højsædet.