Bæredygtigt byggeri er fremtidens byggeri

For ELINDCO er det bæredygtige byggeri den eneste vej, når vi udvikler, udfører og bygger nyt sammen med vores kunder.

Løbende øger vi vores viden og kompetencer på området, og hjælper vores kollegaer og samarbejdspartnere på tværs af alle fag med at træffe det bæredygtige valg. Med høj byggeteknisk kvalitet og ansvarligt materialevalg bidrager vi aktivt til en fremtidsorienteret investering i klimavenlige bygninger og ejendomme.

Uddannelse giver grøn ekspertise

Vi har en klar målsætning om, at der i vores byggeledelse i hele organisationen skal være et solidt kendskab til bæredygtighed og DGNB-certificering.
Derfor uddanner vi hvert år bygge- og projektledere til DGNB-konsulenter, så de kan bidrage med deres viden, når behovet opstår og være med til at indfri vores ambitioner om et grønnere byggeri ud fra optimale forudsætninger.

Hver dag tager vi et skridt på vejen mod den bæredygtige omstilling af bygninger. Det sker, når vi sammen med kunder og samarbejdspartnere arbejder på byggerier og udvikler projekter efter bestemte retningslinjer og matricer, der sikrer det bæredygtige valg og den bæredygtige fremgangsmåde.

Fremtidens bygninger er certificerede eller svanemærkede

Gennem dialog, guidance og tidlig inddragelse af vores underentreprenører informerer vi om kravene til det svanemærkede byggeri og DGNB-certificeringen, så vi inden kontraktindgåelse afstemmer forventninger og krav til kvalitet og udførelsesmetoder. På den måde sikrer vi det bæredygtige valg blandt alle faggrupper i hele samarbejdsorganisationen.

Green Building Council Denmark

Som en del af vores arbejde med bæredygtigt byggeri er ELINDCO medlem af Green Building Council Denmark, ligesom vi har licens til at udføre svanemærkede boliger, skoler og daginstitutioner. Sammen med de øvrige medlemmer og licenshavere tager vi medansvar og bidrager til udbredelsen af bæredygtigt byggeri.

Se vores DGNB certificerede projekter

Se vores svanemærkede projekter