Elindco 171121 Helsingor 052_16-9+
Vi bygger på en stærk kultur

ELINDCO er en entreprenørvirksomhed båret af en stærk kultur med klare værdier, der er forankret i vores historie og efterlevet i mere end 50 år.

En historie og et værdisæt, som vi udvikler os fra, bygger ovenpå og som danner et stærkt fundament, når vi går forrest og sammen med vores kunder og samarbejdspartnere realiserer markante byggeprojekter indenfor sundhed, uddannelse, institutioner, bolig og erhverv samt kultur og fritid.

Sammen med vores kunder skaber vi værdi

Det gør vi ved at bidrage med mere end blot at bygge og udvikle projekter.
Smidige byggeproccesser kræver kvalificerede styringskræfter, som faciliterer et gensidigt samarbejde og en åben dialog mellem byggeriets parter, så projektet optimeres på det tidspunkt i processen, hvor det koster mindst.

Når vi gennemfører vellykkede projekter, er succesen ikke blot udtryk for en vellykket proces, men også et udtryk for, at gode resultater skabes i kraft af et godt samarbejde og stærke relationer mellem byggeriets parter.