VORES TEAM

  • Alle
  • Økonomi og administration
  • Arbejdsmiljø
  • IKT
  • Kommunikation
  • Ledelse
  • Projektledelse
  • Salg og tilbud
  • Service
Ali Khedri
Anders Remtoft
Anne V. Damgaard
Annette Damm
Anni Schmidt Nielsen
Salgs- og markedschef
Azraa Karim
Benjamin R. Rasmussen
Birger Nysted
Birgit Fest Simonsen
Bjarne Andersen
Bjarne Christiansen
Bjarni B. Skaalum
Camilla Jensen
Casper Hindkjær
Casper Stokholm Svendsen
Christian Bay Dietz
Christian Ptak
Daniel B. Jørgensen
David S. Jørgensen
Dennis B. Pedersen
Dorthe Matzen
Durim Sakiri
Emil Jensen Haahr
Flemming D. Vinther
Glenn Olsen
Hasib Afzal
Henrik Bloch
Senior arbejdsmiljøkoordinator
Henrik B. Jørgensen
Henrik Christensen
Jacob Uldall
Jakob Alfast
Jakob Nord Jensen
Projektleder
Jan René Pedersen
Jan B. Stephansen
Jens-Peter Hansen
Jesper Birk Hansen
Jesper Heien
Jesper Steen Hansen
Projektleder
Jesper B. Palmkvist Høeg
Jesper S. Frichke
Jonas N. Jensen
Julie F. Eriksen
Jørgen Thomsen
Karsten Hartvigsen
Kim Bo Rasmussen
Kim Sonne Nielsen Schandorff
Lars Molter Rasmussen
Lasse S. Hille
Lis Nygaard Jensen
Martin Bach Larsen
Mathias Schamaitat
Byggeleder
Mette Thrane-Olsen
Michael D. Jensen
Michael Pedersen
Mogens Muff
Morten Christensen
Morten Mathiasen
Arbejdsmiljøkoordinator
Morten Knudsen
Nikolaj Sand Reichenbach
Byggeleder
Patrick Garmini Bentsen
Per Bager
Entreprisedirektør
Pernille Vejrsø
Kommunikationsansvarlig
Pia S. F. Nielsen
Poul B. Jørgensen
Rasmus B. Jensen
Rasmus Jensen
Rasmus O. Larsen
Søren Maischnack
Søren Søeborg
Trine Blak Kosteljanetz