Elindco 171121 Helsingor 044_16-9
Byggeri lykkes med en holdindsats

Med høj faglighed, engagement og handlekraft har ELINDCO i mere end 50 år hjulpet kunder og samarbejdspartnere med at drifte og vedligeholde ejendomme, renovere eksisterende bygninger eller realisere unikke byggeprojekter.

Som entreprenør med projekter indenfor nybyggeri og renovering i total-, hoved-, stor- og fagentrepriser samt i åbne samarbejdsformer er formålet med ELINDCOs arbejde at drive en lønsom byggevirksomhed, der skaber værdi for vores kunder og samarbejdspartnere.

Nybyggeri i høj kvalitet

ELINDCO udvikler projekter og bygger nyt til en lang række formål – omsorg, uddannelse, sundhed, produktion og bolig. Fælles for alle projekter er den åbne dialog og det konstruktive samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og brugere.

Vi bidrager med byggeteknisk viden og erfaring og fokuserer altid på kundens behov og ønsker til bygningens funktionalitet og æstetik.

Vi har særligt fokus på klimavenligt og bæredygtigt byggeri, så vi ved valg af udførelsesmetoder, materialer og byggepladsdrift er på forkant og arbejder med bæredygtige tiltag, som en eventuel certificering kræver.

IMG_2099
_D753134
ELINDCO Service bidrager til  bygningers værdi

ELINDCOs serviceafdeling udfører opgaver indenfor renovering og ombygning på op til 10 mio. kr.
Derudover tilbyder vi faste aftaler omkring bygningsvedligeholdelse i samarbejde med vores kunder og driftspersonale. I et fast samarbejde bidrager vi med byggeteknisk viden og faglig sparring, så vores kunder får mest ud af vedligeholdelsesbudgettet og bevarer bygningers værdi.

Vores håndværkere er alle faglærte og arbejder selvstændigt med såvel styring som eksekvering af opgaver som udskiftning af  døre/vinduer, tagudskiftninger samt større renoveringer og tilbygninger.

Vi er vant til at arbejde i bygninger i drift og tager altid mest muligt hensyn til brugerne af faciliteterne.

I tæt dialog med den driftsansvarlige udfører vi alle former for håndværksopgaver, så værdi-forringende nedslidning af faciliteter forebygges og bygningerne honorerer de krav, brugerne efterspørger nu og i fremtiden.

En fast aftale med ELINDCO Service giver:

  • Driftsøkonomiske fordele
  • Korrekt vedligeholdelse af bygninger
  • Hurtig håndtering af skader
  • Overblik over bygningernes tilstand
  • Dokumentation for samtlige vedligeholdelsestiltag
  • Solid projektledelse
  • Kvalificeret sparring
Renovering med plads til dagligdagen

Når vi som specialister renoverer, er det med bevidstheden om, at vi midlertidigt omdanner et hjem, en arbejdsplads, et hospital eller en skole til byggeplads. Derfor planlægger vi sammen med vores kunder processen i detaljer, så alle der påvirkes af byggeriet tilgodeses mest muligt.
Vi tilstræber altid at minimere eventuelle gener ved byggeriet og respekterer, at vi arbejder i bygninger, hvor andre har en hverdag, som skal fungere, selvom vi  forbedrer.

Renovering stiller særlige krav til os som entreprenør. Vi løser problemstillinger under hensyntagen til den daglige drift og i takt med, at byggeriet skrider frem – altid  i tæt samarbejde med bygherre, rådgivere, brugere og samarbejdspartnere.
Med relevant og rettidig information sikrer vi, at de berørte parter kender byggeriets omfang og forløb, så de føler sig trygge, kan tage eventuelle forholdsregler og ved, hvor de skal gå hen for at få svar på deres spørgsmål.

Kvalitetssikring fra første dag

Allerede fra første dag arbejder vi med kvalitetssikring som en integreret del af byggeriet, og udfører en systematisk og kontinuerlig kvalitetsstyring, der følger byggeriets fremdrift. Det sikrer en smidig idriftsættelse samt en afleveringsforretning med fyldestgørende dokumentation, der gør det nemt at overtage og vedligeholde byggeriet.