Grønnegården
ELINDCO er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

ELINDCO A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• til brug for håndtering af ansøgningsproceduren, herunder CV, uddannelse, baggrund, stillingskategori og øvrige oplysninger af relevans for rekrutteringsprocessen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• Som udgangspunkt vil behandlingen af dine almindelige oplysninger være nødvendig for at kunne gennemføre rekrutteringsprocessen med henblik på et evt. senere ansættelsesforhold. Behandlingsgrundlaget for langt de fleste oplysninger er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

• Almindelige kategorier af personoplysninger: navn, adresse
• Almindelige oplysninger til brug for håndtering af ansøgningsproceduren, herunder CV, uddannelse, baggrund, stillingskategori og øvrige oplysninger af relevans for rekrutteringsprocessen.

Vi behandler ikke oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger).

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Dine personoplysninger er oplysninger, som du har givet os i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i maks. 6 måneder efter afslutning af den pågældende rekrutteringsproces.

Særligt om videregivelse og overførsel

ELINDCO overfører ikke dine personoplysninger til tredjemand eller tredjelande.

Automatiserede afgørelser

Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.

Dine rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, ELINDCO behandler om dig:

• Retten til indsigt.
• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning.
• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
• Retten til indsigelse
• Retten til dataportabilitet.

Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at sende en mail til elindco@elindco.dk

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at ELINDCO ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.
Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.