• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

AU RISØ LAB Bygning 7413

Unilab renovering på RISØ

Hvad bygger vi?

ELINDCO har i hovedentreprise gennemført unilab-renovering af stue og førstesal på Aarhus Universitet, Risø bygning 7413.
Renoveringen blev udført, mens de fleste af faciliteterne var tomme og ude af drift. En vigtig undtagelse var dog vejerummet, hvor der udføres daglige målinger af luftkvalitet/forurening, og ELINDCO udførte renoveringen under stor hensyntagen til brugere og følsomt udstyr i hele byggeperioden. Fra vores mange hospitalsbyggerier og byggesager på DTU i Lyngby har vi stor erfaring med, i tæt samarbejde med brugere at planlægge og udføre projekter til mindst mulig gene. Straks efter kontraktindgåelse indledte vores byggeledelse derfor en dialog med brugerne af vejerummene for at fast-lægge grænserne for vibrationer og det daglige tidsrum for ”pause pga. vægt-kalibrering”.

Renovering i tæt samarbejde med brugerne
Med rettidig varsling, dialog og fleksibilitet sikrede ELINDCO dermed de bedst mulige arbejdsforhold for brugerne. Gennem hele byggeriet var der særligt fokus på koordinering af egen- og leverandørprojektering samt system- og bygherre-leverancer; herunder fokus på leverancer med lang leverings- og/eller produktionstid. Allerede i byggeriets indledende fase tilrettelagde vi en ef-fektiv proces for mangelhåndtering/afhjælpning, så byggeriet kunne afleveres mangelfrit ved en smidig overtagelsesproces

 • Kunde: Bygningsstyrelsen
 • Entrepriseform:  Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 18 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Rørbæk og Møller, EKJ
 • Beliggenhed: Risø
 • Omfang: 1.700 m2
 • Byggeperiode: Januar 2021 – november 2021
 • Relaterede projekter: RUC bygning 15