• image
  • image

Ny Psykiatri Bispebjerg

Fremtidens psykiatri i åbne rammer på Bispebjerg Bakke

Hvad bygger vi?
ELINDCO udfører i øjeblikket to stor­entrepriser (hhv. facade/tag og aptering) i forbind­else med opførelsen af Ny Psykiatri Bispebjerg. Nybyg­geriet består af tre bygninger, som skal indeholde 200 senge­stuer, akut­modtagelse, undervisnings­faciliteter, behandlings­rum samt admini­stration. ELINDCOs opgave er dels opbygning af let­facade, tag, kanapper, vinduer, døre, nedhængt lofter samt glas/alu­facade. Den anden entr­eprise består derimod af under­gulv, gulv­belægning, gips­vægge, indvendige lofter, pore­beton­vægge, flise­beklædning samt indvendige døre.

Byggepladsen er tæt beliggende ved det eksis­terende hospital, som er i drift i hele bygge­perioden. Byggeriet udføres derfor under særlig hensyn­tagen til hospitalets drift – eksempelvis ambulance­kørsel.

Bygherre: Region Hovedstaden Psykiatri

Entrepriseform: Storentreprise

Entreprisesum: 165 mio. kr. (E03 81 mio. kr. / E04 84 mio. kr.)

Samarbejdspartnere: PLH arkitekter, MOE

Beliggenhed:  København NV

Omfang: 29.500 m²

Byggeperiode: Under udførelse