• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

BØRNENES IDRÆTSHUS

Tilbygning og ombygning af en børneinstitution i drift

Hvad byggede vi?
ELINDCO har i 2019 renoveret og opført en ny børne­institution – Bølgen Vuggestue og Børnehave, der allerede et halvt år efter byggeriet stod færdigt, skiftede navn til Børnenes Idrætshus. Institu­tionen blev nemlig certi­ficeret til at kalde sig en idræts-, leg- og bevægelses­institution – og netop byggeriet var en væsentlig del af institu­tionens samlede transformation.

ELINDCO stod for transforma­tionen i en hoved­entreprise. Arbejde bestod dels i at opføre en ny bygning på ca. 1100 m2 og gennemføre en ombyg­ning af institu­tionens eksisterende rammer – i alt ca. 1800 m2. Som en del af entreprisen ledte vi også anlægs­arbejderne, der bl.a. omfattede udvidelse af legeplads med ca. 500 m2 samt inddragelse af 2500 m2 græsareal.

Byggesagen blev udført og afleveret i to etaper. Den ”nye” institution blev udført først, og derefter ombyg­gede vi den eksisterende bygning på 728 m2 i et plan. Den eksisterende institution var i brug under hele byggefasen.

 • Bygherre: Solrød Kommune
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 19,5 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: BBP Arkitekter, OKHOLM Rådgivende Ingeniørfirma
 • Beliggenhed: Solrød
 • Omfang: 1.800 m²
 • Byggeperiode: Januar 2018 – februar 2019