• image
  • image
  • image
  • image

Chr Hansen, Air 17

Udvidelse af bæredygtig bioteknologivirksomhed

Hvad bygger vi?
Projektet bestod af flere forskellige byggeopgaver, dels udvendige tankfundamenter og betonbassin for kemi-tanke samt ny tilbygning på ca. 400 m2 fordelt på to planer.
Den største del af egenproduktionen har været udvidelse at deres pillefryser fra 2 til 4, hvor skillevægge er udført i panel-elementer, gipslofter, som efterfølgende har fået vinylbelægning på samt en udvidelse at teknikhus på taget.

Byggesag i tættrafikeret område kræver logistik
Da den nye tilbygning er placeret i et område, hvor der dagligt kører lastbiler hele døgnet, har det stillet høje krav til logistik – og udførelsesplanlægning, særligt i forbindelse med gravning af diverse fundamenter.

  • Kunde: Chr. Hansen A/S
  • Entrepriseform: Storentreprise
  • Entreprisesum: 26,1 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Midtconsult
  • Beliggenhed: Hvidovre
  • Omfang: 400 m²
  • Byggeperiode: Februar 2016 – november 2017