• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Christianshavns Skole

Urbant og oplevelsesrigt læringsmiljø i historiske rammer

Hvad bygger vi?
Christianshavns Skole har gennemgået en etapeopdelt renovering, ombygning og udvidelse fra tre til fire spor. Skolen består af en ny bygning, en tilbygning og fire eksisterende bygninger, hvoraf to af er bevaringsværdige og én er fredet.
Byggesagen omhandlede kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering samt opgradering af skolens udearealer, som var i fuld drift i hele byggeperioden. Kapacitetsudvideisen omfattede to bygningsanlæg; placeret på to matrikler:

Anneks og tårn i Prinsessegade 45: Udvidelse af skolen fra tre til fire spor ved ombygning og tilbygning af eksisterende gymnastikbygning (2.400 m2 samt loftrum indrettet til teknik).

Science LAB, Prinsessegade 54: Ny bygning på 1.070m2 opført som en industriel bygning i to etager med synlige konstruktioner, der refererer til tidligere tobaks- og porcelænsfabrikker på stedet. Her samles naturvidenskabelige fag i et åbent laboratoriemiljø omkring et auditorium. Laboratorier forbinder direkte til udendørs værksteder i overdækkede zoner.

Helhedsrenoveringen omfattede tre bygningsanlæg, som indebar gennemgående miljøsanering; bl.a det fredede Philip De Langes Hus, samt hovedskolen og Filialen, som er bevaringsværdige. Der har i materialevalg og de energioptimerende arbejder været fokus på bæredygtighed og sikring af et godt indeklima.

Skole i drift i hele byggeperioden
Da renoveringen foregik, mens skolen var i drift, har der gennem hele forløbet været et tæt samarbejde mellem ELINDCOs byggeledelse, skolens medarbejdere/brugere og driften. Der er på ugentlig basis afholdt koordinerende møder for at planlægge afbrydelse af forsyninger, adgangsforhold, støv – og støjreducerende tiltag samt planlægning i forhold til skolens øvrige aktiviteter.
Byggeriet foregik på et snævert areal i et tæt trafikeret område, hvilket samtidig stillede store krav til byggepladslogistik, sikkerhed og koordinering af leverancer.

 • Kunde: Københavns Kommune
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 163 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Rubow Arkitekter, Wissenberg
 • Beliggenhed:  København K
 • Omfang: 10.900 m² bygninger + 7000 m² udearealer
 • Byggeperiode: Juni 2017 – september 2019