• image
 • image
 • image
 • image
 • image

DTU B 357

Nyt testcenter til forskning i elektromagnetiske systemer.
Testcentret er hjemsted for studerende og forskere fra DTU Elektroinstituttet og huser forskningsfaciliteter, herunder radiostumme laboratorier, mødefaciliteter og undervisningslokaler. Centret har et stort uddannelseslaboratorium med tilknyttede studieområde og faciliterer et tværfagligt forskningsmiljø blandt forskere, virksomheder og studerende.

Hvad bygger vi?
I totalentreprise opfører ELINDCO i øjeblikket den nye bygning B357, der bl.a. indeholder laboratorier, som anvendes til målinger af antenner på satellitter. Testcenteret skal også være med til at udvikle samarbejdet med European Space Agency (ESA) samt danske og internationale virksomheder inden for trådløs kommunikation. Der har været mange specifikke krav til udførelsen af bygningskonstruktionen i forhold til at sikre nøjagtigheden af forskningsresultaterne, herunder regulering af temperaturen i laboratorierne og et vibrationsfrit fundament i den færdige bygning. Testhallen er således opdelt i to viberationsfrie zoner, som er funderet med 3-400 m3 beton på borede fundamenter ned til kalken og isoleret 100% mod omgivelserne. Dermed sikres, at vibrationer fra det omkringliggende miljø ikke forplanter sig til testområderne. Selve testhallen er klimastyret via store ventilationsanlæg, der sikrer en konstant temperatur indenfor +/- 1 grad C.

Samarbejdsmodel integreret byggeri
Med tidlig inddragelse, brugerproces og åbne kalkulationer har teamet lige fra de indledende faser arbejdet tæt sammen i en værdiskabende proces, der optimerer projektet og giver bygherre mest værdi for pengene. ELINDCO har været styrende og ledet det dialogbaserede samarbejde med byggesagens interessenter og bygherreteamet. I projekteringen er alle brugerkrav blevet afdækket og transformeret til et godkendt projekt, hvor alle komponenter opfylder DTUs standarder og er godkendt af DTU’s driftsafdeling. Alle test er fastlagt og testskemaer og bygningsdelskort er udarbejdet, og der har været særlige krav til CX både i projekteringsfasen og i udførelsen. Det har været med til at sikre, at de rette ressourcer har været til stede gennem hele byggeprocessen – både fra bygherre, rådgivere, totalentreprenør og underentreprenører – og at testene er blevet gennemført i den rigtige rækkefølge.
I forbindelse med udførelsen har ELINDCO i tæt samarbejde med DTU tilrettelagt byggeperioden med planlagte pauser for at undgå vibrationer i undergrunden. Dette af hensyn til de forskningsmæssige aktiviteter, der bl.a består af testkampagner, der kræver 100% vibrationsfrit miljø i de tilstødende laboratorier.

DGNB-certificeret byggeri
Ambitionerne for testcentrets bæredygtighed er høje. Bygningen certificeres efter en skræddersyet DGNB flex-matrix, der er tilpasset bygningens særlige karakter, hvorfor ELINDCO allerede i pro-jekteringsfasen arbejder systematisk med bl.a. dokumentationskrav.

 • Kunde: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Entreprisesum: 54 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Christensen & Co Arkitekter, MOE, MASU Planning
 • Beliggenhed:  Lyngby
 • Omfang: 1.500 m²
 • Byggeperiode: Januar 2020 – januar 2022