• image
 • image
 • image
 • image
 • image

DTU BYGNING 357

Nyt testcenter til forskning i elektromagnetiske systemer.

Hvad byggede vi?
I totalentreprise opførte ELINDCO DTU’s nye test­center til forskning i elektro­magnetiske systemer. Testcenteret skal også være med til at udvikle samarbejdet med European Space Agency (ESA) samt danske og internationale virksomheder inden for trådløs kommunikation.

Der har været mange specifikke krav til udførelsen af bygnings­konstruktionen i forhold til at sikre nøjagtigheden af forsknings­resultaterne, herunder regulering af temperaturen i laboratorierne og et vibrations­frit fundament i den færdige bygning. Testhallen er således opdelt i to viberations­frie zoner, som er funderet med 3-400 m3 beton på borede fundamenter ned til kalken og isoleret 100% mod omgivelserne. Dermed sikres, at vibrationer fra det omkring­liggende miljø ikke forplanter sig til test­områderne. Selve testhallen er klimastyret via store ventilations­anlæg, der sikrer en konstant temperatur indenfor +/- 1 grad C.

Samarbejde, planlægning og DGNB-certificering
Med tidlig inddragelse, bruger­proces og åbne kalkula­tioner har teamet lige fra de indledende faser arbejdet tæt sammen i en værdi­skabende proces, der optimerede projektet og gav bygherre mest værdi for pengene. ELINDCO ledede det dialog­baserede samarbejde med byggesagens interessenter og bygherre­teamet.

I forbindelse med udførelsen har ELINDCO i tæt samarbejde med DTU tilrette­lagt byggeperioden med planlagte pauser for at undgå vibrationer i undergrunden. Dette af hensyn til de forsknings­mæssige aktiviteter, som bl.a. består af test­kampagner, der kræver 100% vibrations­frit miljø i de tilstødende labora­torier.

Ambitionerne for test­centrets bæredygtighed er høje. Bygningen certificeres efter en skrædder­syet DGNB flex-matrix, der er tilpasset bygningens særlige karakter, hvorfor ELINDCO allerede i projekterings­fasen arbejder systematisk med bl.a. dokumentations­krav.

 • Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Entreprisesum: 54 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Christensen & Co Arkitekter, MOE, MASU Planning
 • Beliggenhed:  Lyngby
 • Omfang: 1.500 m²
 • Byggeperiode: Januar 2020 – januar 2022