• image
  • image
  • image

DTU Bygning 112 R3 Platform

Urbant og Nye faciliteter til undervisning og forskning i genanvendelse

Hvad bygger vi?
ELINDCO står som totalentreprenør i spidsen for byggeriet af en ny bygning til DTU Miljø i Lyngby.
Byggeriet skal indeholde faciliteter, som kan danne rammen for forskning og undervisning i Ressource Recovery, dvs. genanvendelse og udnyttelse af residuale ressourcer såsom affald, husdyrgødning, industrielle restprodukter, bygningsaffald samt spildevand og rejektvand. Faciliteterne skal indeholde topmoderne forhold for modtagelse, håndtering og oparbejdning af restprodukter og proceslaboratorier, hvor materialerne konverteres til nye materialeressourcer, næringsstoffer eller energi samt en analytisk facilitet.
Udover modtagelsesdepot og laboratoriefaciliteter skal der etableres enkelte møde- og kontorfaciliteter samt fleksible cirkulationsarealer med mulighed for uformelle møder og udstilling.
Den nye bygning vil udgøre DTU Miljø Ressource Recovery Research Platform kaldet R3 Platform.

  • Kunde: Danamrks Tekniske Universitet (DTU)
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Entreprisesum: 80 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Christensen & Co Arkitekter, Langvad Arkitekter, Norconsult
  • Beliggenhed:  Lyngby
  • Omfang: 2435 m² udearealer
  • Byggeperiode: Juni 2021 – januar 2023