• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

DTU Bygning 112 R3 Platform

Finalist til Årets Byggeri ved Building Awards 2023 (afgøres november 2023)

Hvad byggede vi?
ELINDCO har netop stået i spidsen for byggeriet af en ny bygning til DTU Miljø i Lyngby. Nemlig bygningen DTU Ressource Recovery Research Platform, Bygning 112.

I dag står byggeriet færdigt med højfunktionelle faciliteter til forskning og undervisning i Ressource Recovery. Det betyder, at de forsker i, hvordan vi bedst kan genindvinde og udnytte de ressourcer, vi normalt betragter som affald. Det kunne f.eks. være husaffald, husdyrgødning, industrielle restprodukter, bygningsaffald, spildevandslam og rejektvand. Faciliteterne indeholder derfor avancerede forhold for modtagelse, håndtering og oparbejdning af restprodukter samt proceslaboratorier, hvor forskerne kan konvertere restprodukterne til nye materialeressourcer, næringsstoffer eller energi.

Endelig indeholder bygningen også en analytisk facilitet samt enkelte møde- og kontorfaciliteter. Målet har bl.a. været at skabe de helt rigtige rammer for tværfaglig vidensdeling, og derfor har vi også skabt nye fleksible cirkulationsarealer med mulighed for f.eks. uformelle møder og udstilling.

 • Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Entreprisesum: 105 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Christensen & Co Arkitekter, Langvad Arkitekter, Norconsult
 • Beliggenhed: Lyngby
 • Omfang: 2435 m² udearealer
 • Byggeperiode: Juni 2021 – maj 2023