• image
  • image
  • image

Espergærde Idrætshal

Idrætsby med nyskabende rammer for idræts- og fritidslivet i Espergærde

Hvad bygger vi?
ELINDCO vandt som storentreprenør råhus-entreprisen på Ny Idrætsby, som udføres for Helsingør Kommune i samarbejde med Mangor & Nagel A/S og Elkjær & Ebbeskov Arkitekter m.fl.Den nye idrætsby er etableret i samarbejde mellem Helsingør Kommune og Espergærde Gymnasium, hvor der er opført en række nye bygninger i tilknytning til den eksisterende idrætshal ved Espergærde Gymnasium.

Den nye idrætsby skal imødekomme sportsaktiviteter lige fra skoleidræt og motionister til elitesport og testcenter, samt fungere som byens samlingspunkt for både unge og ældre. Ved at samle en lang række kendte og nye idrætsgrene, er det blevet muligt at skabe et enestående aktivt mødested, der giver plads til, at foreninger og individer kan dyrke deres interesser i et mindre fællesskab.

Idrætsbyen består af fem nye kommunale bygninger, som bygges sammen med Gymnasiets eksisterende hal- og omklædningsbygning: Torvet (bindeled mellem eksisterende idrætshal og nye faciliteter), Rytmikhuset, Laboratoriet (testcenter), Det Fleksible Hus (195 m2 til variabelt brug) og Fælleshuset (bl.a. undervisnings- og mødested, cafe m.m.).

Råhus-entreprisen omfattede byggeplads, nedbrydningsarbejder, jordarbejder, kloakarbejder, beton – jernbeton og betonelementer, stålarbejder og murerarbejder mm.

  • Kunde: Helsingør Kommune
  • Entrepriseform: Storentreprise
  • Entreprisesum:  23 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Mangor & Nagel Arkitetkfirma, E+E Arkitekter, Klaus Nielsen Ingeniører
  • Beliggenhed:  Espergærde
  • Omfang: 2.600 m²
  • Byggeperiode: April 2017 – oktober 2018