• image
  • image
  • image

ESPERGÆRDE IDRÆTSHAL

Idrætsby med nyskabende rammer for idræts- og fritidslivet i Espergærde

Hvad byggede vi?
ELINDCO vandt råhus-entreprisen på Ny Idrætsby, som udførtes for Helsingør Kommune i sam­rbejde med Mangor & Nagel A/S og Elkjær & Ebbeskov Arkitekter m.fl. Den nye idrætsby skal imøde­komme sports­aktiviteter lige fra skoleidræt og motionister til elite­port og test­center, samt fungere som byens samlings­punkt for både unge og ældre. Ved at samle en lang række kendte og nye idræts­grene, er det blevet muligt at skabe et enestående aktivt mødested, der giver plads til, at foreninger og individer kan dyrke deres interesser i et mindre fællesskab.

Idræts­byen består af fem nye kommunale bygninger, som bygges sammen med gymnasiets eksisterende hal- og omklædning­bygning: Torvet (bindeled mellem eksisterende idræts­hal og nye faciliteter), Rytmik­huset, Labora­toriet (testcenter), Det Fleksible Hus (195 m² til variabelt brug) og Fælles­huset (bl.a. undervisnings- og mødested, cafe m.m.).

Råhus-entreprisen, som vi udførte, omfattede bl.a. byggeplads­etablering, nedbrydnings­arbejder, jord­arbejder, kloak­arbejder, beton (jernbeton og beton­elementer), stål­arbejder og murer­arbejder.

  • Bygherre: Helsingør Kommune
  • Entrepriseform: Storentreprise
  • Entreprisesum: 23 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Mangor & Nagel Arkitektfirma, E+E Arkitekter, Klaus Nielsen Ingeniører
  • Beliggenhed: Espergærde
  • Omfang: 2.600 m²
  • Byggeperiode: April 2017 – oktober 2018