• image
  • image
  • image

Fælleskrematoriet, Ringsted

Danmarks største fælleskrematorium i Ringsted

Hvad bygger vi?
Som totalentreprenør har ELINDCO stået for opførelsen af fælleskrematoriet. Projektets specielle udformning med særlige krav til materialer og omfattende tekniske installationer betød, at ELINDCO igennem hele forløbet havde et tæt samarbejde med bygherres rådgivere, således at ændringer og tilpasninger til projektet løbende kunne beregnes og indregnes.

Tæt samarbejde med bygherre og rådgivere
Udover de normale byggemøder, blev der afholdt designmøder for fastlæggelse af materialer, udformning m.v. Yderligere blev der afholdt besigtigelses-/referencemøder, hvor prøver på materialer blev fremvist og aftalt indbygget fremadrettet. Erfaringer fra besigtigelsesmøder på Bispebjergs Krematorie er anvendt ved Fælleskrematoriet i Ringsted.

Det nye Fælleskrematorium består af et stort ovnrum med plads til fem ovne, kølerum til 80 kister, omlægnings- og urnerum, kontor- og mødefaciliteter, garager til rustvogne mv. Derudover er der etableret et særligt indrettet rum for pårørende, der ønsker at overvære kremeringen. dette særlige fokus på de pårørende har skabt stor interesse for, hvad der sker i Fælleskrematoriet, der nu også fungerer som besøgscenter, som hjælper til at forstå døden og gøre den sidste rejse rolig og afklaret.

Den ca. 1000 m2 store kælder indeholder udover personalefaciliteter alle tekniske installationer, ventilation samt aftræk til de specialdesignede ovne, som krævede koordinering med det Hollandske firma DFW Europe B.V, der stod for specialleverancen.

Byggesagen omfattede ydermere håndtering af over 5000 m3 jord for udgravning af kælderen samt efterfølgende terrænregulering og anlæg. Kælderen er udført som en vandtæt konstruktion som følge af grundvandsspejl samt nærved liggende sø.

  • Kunde: Fælleskrematoriet Sjælland & Lolland-Falster I/S
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Entreprisesum: 59 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Henning Larsen Architects & Jørgen Langvad , Hansen, Tyréns
  • Beliggenhed: Ringsted
  • Omfang: 2.900 m2
  • Byggeperiode: 2011 -2013