• image
  • image
  • image

Fælleskrematoriet, Ringsted

Danmarks største fælleskrematorium i Ringsted

Hvad byggede vi?
ELINDCO stod tilbage i 2011-13 for opførelsen af Danmarks største fælleskrematorium. Det ligger i Ringsted, og består i dag af et stort ovnrum med plads til fem ovne, kølerum til 80 kister, omlægnings- og urnerum, kontor- og mødefaciliteter, garager til rustvogne mv. Derudover er der etableret et særligt indrettet rum for pårørende, der ønsker at overvære kremeringen. Netop dette rum har desuden banet vejen for, at krematoriet i dag også fungerer som et besøgscenter, der hjælper til at forstå døden og gøre den sidste rejse rolig og afklaret.

ELINDCO var totalentreprenør på opgaven og sammen med vores samarbejdspartnere var målet at skabe et krematorium, der både havde et distinkt æstetisk udtryk og som imødekom de særlige krav, der er til en sådan opgave. I miljølovgivningen behandles krematorier f.eks. som forbrændingsanlæg, og der stilles krav til ovnens konstruktion, skorstenens højde mv., ligesom forbrændingen ikke må indeholde stoffer, der giver miljøfarligt udslip.

Den ca. 1000 m2 store kælder blev bygget op, så den indeholdt (og fortsat indeholder) personalefaciliteter, samtlige tekniske installationer, ventilation samt aftræk til de specialdesignede ovne fra det hollandske firma DFW Europe B.V. Desuden var en væsentlig del af opgaven også at håndtere over 5000 m3 jord for udgravning af kælderen samt efterfølgende terrænregulering og anlæg. Kælderen er i øvrigt udført som en vandtæt konstruktion som følge af grundens høje grundvandsspejl samt en nærliggende sø.

  • Bygherre: Fælleskrematoriet Sjælland & Lolland-Falster I/S
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Entreprisesum: 59 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Henning Larsen Architects & Jørgen Langvad , Hansen, Tyréns
  • Beliggenhed: Ringsted
  • Omfang: 2.900 m2
  • Byggeperiode: 2011 -2013