• image
  • image
  • image

Finansforbundets Hus

Ambitiøs transformation af medlemshus

Hvad bygger vi?
ELINDCO udfører i øjeblikket en visionær trans­formation af Finans­forbundets medlems­hus. Huset ligger på Christians­havn i det attraktive havn­emiljø, og målet er at skabe et endnu mere åbent og inviterende hus for forbundets medlemmer. De arkitek­toniske linjer står Christensen og Co. Architects for, mens det er ELINDCO, der står for at realisere de store ­bygge­tekniske visioner.

Først og fremmest er vi ved at skabe en ny dispo­nering af husets funktioner. Bl.a. er vi ved at placere de medlems­rettede funktioner i husets stuetage samt på 1. sal. Desuden har vi fået opgaven at lave en gennem­gribende modernisering af ejendommens indre og ydre rammer. Formålet er at lette adgangen til de forskellige medlems­funktioner, optimere det daglige flow mellem afdelingerne og for de ansatte i huset. Endelig skal vi også forbedre indeklimaet, bl.a. ved akustikregulering og energioptimering.

Byggeriet udføres, mens bygningen er i drift.

  • Bygherre: Finansforbundet
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 57 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Christensen & Co Architects, ABC Rådgivende Ingeniører
  • Beliggenhed: København K
  • Omfang: 7.300 m²
  • Byggeperiode: Under udførelse