• image
  • image
  • image

Høng Boligselskab

Renovering af boliger med tæt beboersamarbejde

Hvad bygger vi?
ELINDCO har renoveret fire boligblokke i to etager, i alt 72 lejligheder på Centervej i Høng. Renoveringsopgaven omfattede udskiftning af samtlige udvendige døre og vinduer i alle fire boligblokke med nye lysninger og opbygning af nye indgangspartier i glas/ skiffer med isolering, dampspærre samt nye paptage. Derudover blev der udført facaderenovering, som indebar montering af skiffer på én del af facaden og STO-puds på en anden. Alle boligblokkene fik desuden ny isolering, og alle lofter blev isoleret med 250 mm isolering, en ny gangbro blev opbygget, og tagene blev udskiftet med ny eternit og tagrender. ELINDCO stod også for ombygningen af også toiletforhold i 60 lejligheder, mens 12 stuelejligheder blev sammenlagt til otte nye handicapvenlige boliger med nye skydedøre, nye toiletter, nye køkkener og gulv mv.

Tæt bebobersamarbejde
ELINDCO gennemførte byggesagen under stor hensyntagen til beboerne i boligblokkene, som bl.a. fik stillet midlertidige badeværelsesfaciliteter til rådighed under renoveringen af deres lejligheder. Der har gennem hele forløbet været stort fokus på logistikoptimering og planlægning af renoveringsarbejderne for dermed at mindske generne ved byggeriet mindst muligt.

  • Kunde: Boligselskabet for Høng og Omegn
  • Entrepriseform: Fagentreprise
  • Entreprisesum: 10,2 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet HS
  • Beliggenhed:  Høng
  • Omfang: Renovering af fire boligblokke
  • Byggeperiode: Marts 2014 – februar 2015