• image
  • image
  • image

Høng Boligselskab

Renovering af boliger med tæt beboersamarbejde

Hvad byggede vi?
ELINDCO har i løbet af 2014 renoveret fire boligblokke i to etager i Høng (i alt 72 lejligheder). Opgaven omfattede bl.a. udskiftning af samtlige udvendige døre og vinduer, nye lysninger og opbygning af nye indgangspartier i glas og skiffer.

Derudover udførte vi en renovering af facaden, som indebar montering af skiffer på én del af facaden og STO-puds på en anden. Alle boligblokke fik desuden ny isolering, ligesom vi opbyggede en ny gangbro, og udskiftede de eksisterende tages eternit og tagrender.

ELINDCO stod også for ombygningen af toiletforhold i 60 lejligheder, og i den forbindelse stillede vi midlertidige badeværelsesfaciliteter til rådighed. Endelig blev 12 stuelejligheder sammenlagt til otte nye handicapvenlige boliger med nye skydedøre, toiletter, køkkener og gulv m.v.

Tæt beboersamarbejde
ELINDCO gennemførte byggesagen under stor hensyntagen til beboerne i boligblokkene, som bl.a. fik stillet midlertidige badeværelsesfaciliteter til rådighed under renoveringen af deres lejligheder. Der har gennem hele forløbet været stort fokus på logistikoptimering, og at mindske generne ved byggeriet så meget som muligt.

  • Bygherre: Boligselskabet for Høng og Omegn
  • Entrepriseform: Fagentreprise
  • Entreprisesum: 10,2 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet HS
  • Beliggenhed: Høng
  • Omfang: Renovering af fire boligblokke
  • Byggeperiode: Marts 2014 – februar 2015