• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Hvidovre Hospital

Markant udvidelse af det oprindelige Hvidovre Hospital 

Hvad bygger vi?
Nyt Hospital Hvidovre er en 32.500 m2 stor udvidelse af Hvidovre Hospital, placeret vest for det eksisterende hospitalskompleks. Den fireetagers høje hospitalsudvidelse rummer akutmodtagelse, børneafdeling, obstetrikafdeling og kardiologi. Centralt for projektet er en ny hovedindgang, der via et logisk princip kobler eksisterende sygehusfunktioner og logistik sammen i en central ankomst for alle. Den ny ankomst, der vil fungere som hospitalets nye fælles hovedmodtagelse.
ELINDCO udfører tag- og kompletteringsentrepriserne på ny hospi¬talsfløj på 32.500 m2. I den nye del af hospitalet etableres fælles akutmodtagelse, sen¬geafsnit i forbindelse med neonatal-, børne-, obstetrisk- og kardiologisk afdeling. Yder¬ligere bliver der etableret et nyt samlet ankomstområde for hele hospitalet herunder en udvidelse af eksisterende parkeringskælder.

Hospital i drift under byggeriet
Byggeriet er tæt beliggende ved det eksisterende hospital og udføres samtidigt med, at hospitalet er i drift. Udvidelsen er derfor udført under hensyntagen til det eksisterende hospitals logistik og arkitektur.

 • Bygherre/ kunde: Nyt Hospital Hvidovre, Amager & Hvidovre Hospital
 • Entrepriseform: Storentreprise
 • Entreprisesum: 138 mio. kr. (E4: 27 mio. kr. + E5: 111 mio. kr.)
 • Samarbejdspartnere: Link Arkitektur, Schmidt Hammer Lassen Architects, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
 • Beliggenhed:  Hvidovre
 • Omfang: 32.500 m²
 • Byggeperiode: Oktober 2018 – august 2022