• image
 • image
 • image
 • image
 • image

Københavns Politigård

Komplekse restaurerings- og fornyelsesarbejder i fredet bygning

ELINDCO stod for udførelsen af den gennemgribende renovering og byggetekniske opdatering af Københavns Politigård opført i nyklassicistisk stil fra 1918-24 og fredet i 1995. Formålet med projektet var at forbedre bygningens indeklima, hvor især den naturlige ventilation, som bygningen var født med, skulle genetableres til gavn for indeklimaet.

Hvad bygger vi?
Opgaven bestod af en omfattende istandsættelse af indvendige overflader, samt en energi- og komfortmæssig opdatering med det sigte at nedbringe bygningens energiforbrug væsentligt, uden at gå på kompromis med de bærende bevaringsværdier – nemlig at bevare bygningens originale stil og konstruktion.
ELINDCO foretog en gennemgribende miljøsanering inden selve renoveringen blev påbegyndt, da det gamle isoleringsmateriale på installationer indeholdt asbest og malingen i vægge, lofter og træværk indeholdt bly.

Restaurering og genskabelse
Politigården er “født” med et naturligt ventilationssystem, så en af ELINDCOs opgaver var at genskabe bygningens naturlige ventilations- og varmesystem i stedet for at etablere moderne mekanisk ventilation. Genopretningen af den naturlige ventilation indebar blandt andet, at vinduerne blev gjort utætte på en kontrolleret måde. Der er isat energiglas, forsatsrammer er blevet tætnet bedre og vinduesbrystninger er blevet isoleret. Derudover er ventilationskanalerne åbnet igen, så der bliver fri luftgennemstrømning. Der er monteret bevægelsesfølere på eksisterende belysning og nye lavenergi-lyskilder, og der er blevet opsat solafskærmning og strømspareskinner.I opgaven indgik også en restaurering af Politigårdens oprindelige og meget fornemt udstyrede toiletrum. En meget teknisk kompliceret opgave, hvor der blev indbygget moderne sanitetskomfort, samtidig med at toiletrum og de originale armaturer blev bevaret. Der blev bl.a. specialfremstillet beslag og greb til formålet.
Samtlige vand- og varmerør blev udskiftet og delvist trukket i bygningens krybekælder mens andre af kanalerne til varme og ventilation blev trukket og skjult i tilpasset inventar snedkereret på bestilling til opgaven.
I opgaven indgik også en restaurering af Politigårdens oprindelige og meget fornemt udstyrede toiletrum. En meget teknisk kompliceret opgave, hvor der blev indbygget moderne sanitetskomfort, samtidig med at toiletrum og de originale armaturer blev bevaret. Der blev bl.a. specialfremstillet beslag og greb til formålet.

En anden væsentlig opgave var naturstensarbejderne både indvendigt og udvendigt. Da de originale sand- og kalksten ikke længere var tilgængelige, fandt vi i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen frem til alternative stentyper, så facaderenovering samt udvendige reparationer af sokler og gesimser kunne udføres i tråd med det oprindelige udtryk i den italienske sandsten “Santa Fiora”. Indvendigt blev der anvendt marmor ved tilpasning af dørhuller og en kalksten “Aura” på gulve, trapper samt reposer.

Bygning i drift gennem hele byggefasen
Da Politigården har været i fuld drift under hele restaureringen, var en af de første store opgaver at bygge en skurby til genhusning af betjentene, så bygningen kunne bevare sin funktion som politigård for alle ansatte igennem den 3-årige byggeperiode.

 • Kunde: Bygningsstyrelsen
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 130 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Fogh & Følner Arkitektfirma, MOE
 • Beliggenhed: København V
 • Omfang: 41.946 m²
 • Byggeperiode: Juli 2014 – Januar 2018