• image
 • image
 • image
 • image
 • image

Københavns Politigård

Komplekse restaurerings- og fornyelsesarbejder i fredet bygning

Hvad byggede vi?
Tilbage i 2014-2018 stod ELINDCO for en helt særlig og gennemgribende renovering af Københavns Politigård.

Politigården er opført i 1918-24 og fredet i 1995, og behøvede derfor i høj grad en opdatering af bygningens indeklima og tekniske instal­lationer. Opgaven bestod af en omfattende istand­sættelse af indvendige over­flader samt en energi- og komfort­mæssig opdatering med det sigte at nedbringe bygningens energi­forbrug væsentligt. Et krav var dog samtidig at bevare bygningens originale stil og konstruktion.

ELINDCO foretog desuden en gennem­gribende miljø­sanering, inden selve renoveringen blev påbegyndt, da det gamle isolerings­materiale på installationer indeholdt asbest og malingen i vægge, lofter og træværk indeholdt bly.

Restaurering og genskabelse
Én af ELINDCOs væsentligste opgaver var at genskabe bygningens naturlige ventilations- og varmesystem i stedet for at etablere moderne mekanisk ventilation. Genopret­ningen af den naturlige ventilation indebar blandt andet, at vinduerne blev gjort utætte på en kontrolleret måde. Desuden satte vi energiglas i dem, tætnede forsats­rammerne bedre og isolerede vindues­brystningerne. Derudover blev ventilations­kanalerne åbnet igen, så der i dag er fri luftgennem­strømning.

I opgaven indgik også en restaurering af Politi­gårdens oprindelige og meget fornemt udstyrede toiletrum. En teknisk kompliceret opgave, da vi skulle indbygge moderne sanitets­komfort, samtidig med at toiletrum og de originale armaturer skulle bevares. Derfor blev der bl.a. special­fremstillet beslag og greb til formålet. Samtlige vand- og varmerør blev desuden udskiftet i bygningen og delvist trukket i krybe­kælderen, mens andre af kanalerne til varme og ventilation blev trukket og skjult i inventar, der var snedkereret på bestilling til opgaven.

En tredje væsentlig opgave var naturstens­arbejderne, både indvendigt og udvendigt. Da de originale sand- og kalksten ikke længere var tilgængelige, fandt vi i samarbejde med Slots- og Kultur­styrelsen frem til alternative stentyper, så facade­renovering samt udvendige reparationer af sokler og gesimser kunne udføres i tråd med det oprindelige udtryk.

Bygning i drift gennem hele byggefasen
Politigården var i fuld drift under hele restau­reringen, og derfor var en af de første store opgaver for os at bygge en fungerende skurby til genhusning af betjentene gennem den 3,5-årige byggeperiode.

 • Bygherre: Bygningsstyrelsen
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 130 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Fogh & Følner Arkitektfirma, MOE
 • Beliggenhed: København V
 • Omfang: 41.946 m²
 • Byggeperiode: Juli 2014 – Januar 2018