• image
  • image
  • image
  • image

Køge Sygehus Fjernkølecentral

Ny fjernkølecentral til fremtidens Universitetshospital i Køge

Hvad byggede vi?
I sommeren 2019 indgik Frederiksberg Forsyning en kontrakt med Region Sjælland om at bygge en fjernkølecentral, der skulle levere energieffektiv fjernkøling til Køge Sygehus. Denne opgave fik ELINDCO i hovedentreprise – og arbejdet begyndte derfor i maj 2020.

Opgaven bestod først og fremmest i opførelsen af en fritstående teknikbygning på ca. 650 m² i beton med teglfacade. Bygningen har en højde på tre etager inkl. stålkonstruktion på tag og indeholder hovedsageligt kølemaskiner og transformere.

Fjernkølecentralen fungerer ved, at 145 m3 ca. 12 °C koldt vand sendes ud i et lukket rørsystem, hvor det cirkulerer til hospitalets bygninger. Her anvendes det kolde vand til at sikre patienter og personale et behageligt indeklima, ligesom det også er med til at nedkøle hospitalets scannere og andre maskiner, som er vigtige i behandlingen.

Når vandet returnerer til anlægget, er det ca. 18°C varmt, og køles derfor ned igen, før det sendes tilbage til hospitalet. Overskudsvarmen udnyttes til produktion af fjernvarme til det lokale fjernvarmenet i Køge.

  • Bygherre: Frederiksberg Forsyning
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 12 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Rambøll
  • Beliggenhed: Køge
  • Omfang: 650 m²
  • Byggeperiode: Maj 2020 – december 2020