• image

LUNDBECK, VALBY

Ombygning af kontor- og laboratoriefaciliteter hos en medicinalvirksomhed

Hvad byggede vi?
I 2022 udførte vi i ELINDCO en ombygning af eksisterende kontor- og laboratoriefaciliteter for H. Lundbeck A/S i Valby.

Lundbeck er en global medicinal­virksomhed, og arbejdet blev udført, mens bygningens øvrige etager var i drift. Det gjaldt også forsknings­områder, hvor der blev arbejdet med bl.a. vibrations- og støj­følsomt analyse­udstyr. Bygningen grænsede desuden op til et beboelses­kvarter, som generelt var meget opmærksom på støj fra området.

Vi havde derfor et særligt fokus på plan­lægning og koordinering af alle vibrerende og støjende arbejder, for at forsknings­arbejdet kunne udføres uden gener – og samtidig heller ikke generede virksom­hedens naboer.

  • Bygherre: H. Lundbeck A/S
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 16 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Christensen & Co Arkitekter, MOE A/S, Langvad A/S
  • Beliggenhed: Valby
  • Omfang: 900 m²
  • Byggeperiode: Januar 2022 – september 2022