• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Lundtofte Skole

Skole og nyt kulturhus som kreativt samlingspunkt for lokalområdet

Hvad byggede vi?
ELINDCO stod for en omfattede renovering, ombygning og til­bygning af tre eksisterende skole­bygninger på Lundtofte Skole i Kgs. Lyngby. Bygningerne blev reno­veret indvendigt, klasse­lokalerne blev udvidet og eksisterende faglokaler blev total­renoveret og ombygget, så skolen fremover fik et mere tids­svarende og inspirerende lærings­miljø.

Endelig stod vi også for opførelsen af en ny til­bygning, der i dag rummer et lokalt kultur-og lærings­center for klubber og foreninger, mikro­bibliotek samt moderne rammer for den nuværende skole­undervisning – et aktivt hus både dag og aften.

Skolens udendørs­arealer fik desuden også et løft og blev tilpasset de nye funktioner i kultur­centret.

Forbedret indeklima og inspirerende læringsmiljø
Opgaven var først og fremmest at løfte inde­klimaet markant, skabe et bedre flow imellem skolens funktioner og give både elever og lærere et moderne og innovativt lærings- og arbejdsmiljø. Eksisterende klasse­lokaler skulle derfor udvides til skolens brede gangareal – en løsning, der giver mulighed for differen­tieret undervisning i den enkelte klasse. I tillæg skulle hver klasse med gruppe­rum i åben forbindelse med klassen udvides, og der skulle etableres lærings­karnapper i facaden.

 • Bygherre: Lyngby Taarbæk Kommune
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 77 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Sweco Architects, Sweco Danmark
 • Beliggenhed:  Lyngby
 • Omfang: 5.500 m²
 • Byggeperiode: Juli 2020 – november 2022