• image
  • image
  • image
  • image

Lundtofte Skole

Skole og nyt kulturhus som kreativt samlingspunkt for lokalområdet

Hvad bygger vi?
Projektet omfatter renovering, ombygning og tilbygning af tre eksisterende skolebygninger. Bygningerne skal renoveres indvendigt, klasselokaler skal udvides og eksisterende faglokaler skal totalrenoveres og ombygges, således at skolen fremover får et mere tidssvarende og inspirerende læringsmiljø.Samtidig opføres en ny tilbygning, der skal rumme et lokalt kultur-og læringscenter for klubber og foreninger, mikrobibliotek samt moderne rammer for den nuværende skoleundervisning – et aktivt hus både dag og aften.
Skolens udendørsarealer får et løft og tilpasses de nye funktioner i forbindelse med kulturcentret.

Forbedret indeklima og inspirerende læringsmiljø
Skolens omfattende helhedsrenovering skal løfte indeklimaet markant, skabe et bedre flow imellem skolens funktioner og give både elever og lærere et moderne og innovativt læringsmiljø. Eksisterende klasselokaler udvides i skolens brede gangareal – en løsning, der giver mulighed for differentieret undervisning i den enkelte klasse. I tillæg hertil udvides hver klasse med grupperum i åben forbindelse med klassen, og der etableres læringskarnapper i facaden.

  • Kunde: Lyngby Taarbæk Kommune
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 77 mio. kr.
  • Samarbejdspartnere: Sweco Architects, Sweco Danmark
  • Beliggenhed:  Lyngby
  • Omfang: 5.500 m²
  • Byggeperiode: Juli 2020 – november 2022