• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Metalskolen Jørlunde

Førsteklasses faciliteter til Dansk Metals kursus- og konferencecenter
Metalskolen i Jørlunde har siden 1968 været centrum for kurser og konferencer for metalarbejdere fra hele landet og for en lang række andre organisationer og virksomheder.
Nu har Metalskolen fået den helt store makeover, så det gamle konferencecenter fremstår smukkere og grønnere end nogensinde før.

Hvad bygger vi?
ELINDCO har stået for den markante renovering, ombygning og tilbygning af Metalskolens lokaler, som nu er ført up-to-date med topmoderne lærings- og konferencefaciliteter og værelser, der lever op gæsternes forventninger.

Den samlede renovering har omhandlet ombygning af en undervisningsfløj, to værelsesfløje, auditorium, toilet- og omklædningsfaciliteter og gæstefløj samt tilbygning af en helt ny hovedindgang og ankomstområde.

De gammeldags klasselokaler er ændret til moderne læringsmiljøer med integrerede grupperum og fællesområderne er opgraderet så de indbyder til fællesskab og netværk blandt gæsterne. Renoveringen er desuden gennemført med et stort fokus på energirenovering og energioptimering igennem hele processen.

Bygherrens ønsker var at skabe ideelle rammer til refleksion, læring og netværk – samtidig var der aldrig tvivl om kvalitetskravene på hvert eneste område, som i dag nydes af Dansk Metals medlemmer. Der er foretaget udskiftninger og renoveringer overalt i centeret; herunder nedbrydning af vægge for isætning af glaspartier og etablering af ovenlys for at opgradere og forbedre dagslysforholdene, udskiftning af vinduer og facadeudskiftning og tilbygning i udvalgte områder, herunder opsætning af nye akustikregulerende trælofter i restauranten. Der blev opført en tilbygning, som fungerer som ankomsthal med bl.a. loungeområde. Samtidig blev alle tekniske anlæg, herunder ventilation og CTS, udbygget og tilpasset de nye forhold. Et led i transformationen var energieffektivitet, der blev implementeret på alle berørte områder, så alle krav til energiberegninger blev overholdt. Der har været særlige krav til materialer og teknik, hvad angår vådområder og i særlig grad hele ventilationsdelen. Samtlige værelser er renoveret til et mere tidssvarende udtryk; herunder med nye badeværelser, nye armaturer samt nyt inventar. Hertil er der sket sammenlægning af udvalgte enkeltværelser til dobbeltværelser. Endelig er baderummene i herre- og dameomklædningen blev renoveret.

Tæt samarbejde med bygherre, brugere og rådgivere
ELINDCOs opgave med dette projekt var at følge bygherres individuelle krav, arkitektens idéer og få nyt og eksisterende til at spille flot sammen og fremstå som en harmonisk helhed, som er nøje tilpasset forskellige brugergrupper og deres særlige behov, således at alle brugere føler sig hørt og deres ønsker imødekommet.
Renoveringen er udført i etaper og byggeriet foregik, mens faciliteterne var i drift. I den forbindelse har der derfor været et tæt samarbejde med bygherre og brugere.

 • Kunde: Dansk Metal
 • Entrepriseform: Samarbejdsmodel med tidlig inddragelse svarende til totalentreprise
 • Entreprisesum: 80 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Schmidt Hammer Lassen Architects, Rambøll
 • Beliggenhed: Jørlunde
 • Omfang: 10.000 m²
 • Byggeperiode: Januar 2019 – august 2020