• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Skolen i bymidten

Nyt samlingspunkt for læring, fritid og foreninger

Hvad byggede vi?
Visionen for Skolen i Bymidten var at skabe et centralt kraft­center, hvor skole, musik­skole samt idræt og bevægelse kunne indgå i nye fælles­skaber og samarbejds­former. ELINDCO stod derfor for en omfattede renovering af skolens seks eksisterende bygninger samt opførelse af ny værksteds­bygning med faglokaler og madskole (1.220 m²), tumlesal med idræts- og bevægelses­hus for indskoling (330 m²) samt udskoling, musik­skole og idrætshal (7.550 m²).

Fem af de seks eksisterende rødstens­bygninger er bevaringsværdige, og det krævede særlig opmærk­somhed i forbindelse med arbejderne.

I forbindelse med nybyggeriet og Madskolen blev der etableret et nyt storkøkken til fødevare­tilbered­ning- og produktion samt undervisnings­formål. Arbejderne omfattede bl.a. rustfri suge­lofter, kipsteger, kipgryder, kølerum samt tunnel­opvasker med omvendt osmose­anlæg.

Fokus på bæredygtighed og lavenergi har været centralt for byggeriet, hvor grønne tage, solceller og et omfattende LAR-projekt indgår som energi­venlige og klima­sikrende elementer.

Skolen fungerer i dag som bydelens nye samlings­sted med mulighed for anvendelse af skolens mange faciliteter til både skole og fritid.

Skole i drift i hele byggeperioden
Ombygningen blev gennemført i fem etaper, da skolen har været i drift i hele bygge­perioden. Samtidig er byggeriet forgået på et begrænset areal i bynært område, hvilket har stillet store krav til bygge­plads­logi­stikken. Sikkerheden omkring byggeplads og færdsel omkring skolen har derfor været højt prioriteret, og koordineringen af arbejderne er sket i tæt samarbejde med bygherre og skolens drift. ELINDCO har bl.a. haft en fast pladsmand, som har udarbejdet leverance­planer og koordineret al transport til og fra bygge­pladsen.

Bygherre: Helsingør Kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 280 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Kjaer & Richter, Lyngkilde Rådgivende Ingeniørfirma

Beliggenhed: Helsingør

Omfang: 8.000 m² nybyg + 6.000 m² ombygning

Byggeperiode: April 2018 – juli 2019