• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Skolen i bymidten

Nyt samlingspunkt for læring, fritid og foreninger
Visionen for Skolen i Bymidten var at skabe et centralt kraftcenter, hvor skole, musikskole samt idræt og bevægelse kunne indgå i nye fællesskaber og samarbejdsformer. Den samlede skole disponerer over spor fra 0. – 9. klasse samt integrerede faciliteter for SFO og Klub.

Hvad bygger vi?
Projektet omfattede renovering af seks eksisterende bygninger samt opførelse af ny værkstedsbygning med faglokaler og madskole (1.220 m2), tumlesal med idræts- og bevægelseshus for indskoling (330 m2) samt udskoling, musikskole og idrætshal (7.550 m2).

Fem af de seks eksisterende rødstensbygninger har som bevaringsværdige krævet særlig opmærksomhed i forbindelse med arbejderne.

I forbindelse med nybyggeriet og Madskolen blev der etableret et nyt storkøkken til fødevaretilberedning- og produktion samt undervisningsformål. Arbejderne omfattede bl.a. rustfri sugelofter, kipsteger, kipgryder, kølerum samt tunnelopvasker med omvendt osmoseanlæg.

Fokus på bæredygtighed og lavenergi har været centralt for byggeriet, hvor grønne tage, solceller og et omfattende LAR-projekt indgår som energivenlige og klimasikrende elementer.

Skolen fungerer i dag som bydelens nye samlingssted med mulighed for anvendelse af skolens mange faciliteter til både skole og fritid.

Skole i drift i hele byggeperioden
Ombygningen blev gennemført i fem etaper, da skolen har været i drift i hele byggeperioden. Samtidig er byggeriet forgået på et begrænset areal i bynært område, hvilket har stillet store krav til byggepladslogistikken. Sikkerheden omkring byggeplads og færdsel omkring skolen har derfor været højt prioriteret, og koordineringen af arbejderne er sket i tæt samarbejde med bygherre og skolens drift. ELINDCO har bl.a. haft en fast pladsmand, som har udarbejdet leveranceplaner og koordineret al transport til og fra byggepladsen.

 • Kunde: Helsingør Kommune
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprisesum: 280 mio. kr.
 • Samarbejdspartnere: Kjaer & Richter, Lyngkilde Rådgivende Ingeniørfirma
 • Beliggenhed:  Helsingør
 • Omfang: 8.000 m² nybyg 6.000 m² ombygning
 • Byggeperiode: April 2018 – december 2019